Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Přijímací zkoušky na Fakultě vojenských technologií

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací zkoušky na Fakultě vojenských technologií

 

Ve dnech 12. až 16. dubna 2010 proběhly na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany přijímací zkoušky pro bakalářské a navazující magisterské studijní obory. Celkem bylo podáno 760 přihlášek, z toho 613 pro bakalářský studijní program, což značí mírný nárůst (o 11 %) oproti minulému roku. Sedminu uchazečů tvoří dívky. Jako tradičně je největší zájem o obory Letový provoz, Zbraně a munice a Komunikační a informační systémy.

Budoucí studenti prezenčního vojenského bakalářského studia vykonávali přijímací zkoušku z matematiky, anglického jazyka a tělesné zdatnosti, uchazeči o civilní studium pouze zkoušku z matematiky. Zájemci o navazující magisterské studium i zkoušku z oborového základu. Přijímací zkoušky proběhly jako každoročně v režii studijní skupiny FVT, daných oborových kateder, Centra jazykové přípravy a Centra tělesné výchovy a sportu. U bakalářského civilního studia Fakulta vojenských technologií upustila (na rozdíl od loňského roku) od Národních srovnávacích zkoušek u společnosti SCIO, s.r.o. Jediné, co se možná nepodařilo, bylo počasí, které prověřilo uchazeče nejen po fyzické, ale i po psychické stránce.

Jakub Rusnok z Návezi u Ostravy i Jan Šlezar z Rýmařova by rádi studovali obor Zbraně a munice. Jakubovi se zde velmi líbilo: „Nečekal jsem, že tu bude tak pěkné prostředí. Matematika byla dost lehká, tělocvik snad také zvládnu.“ Jan se více obával zkoušky z anglického jazyka: „Bohužel na angličtinu jsem se moc nepřipravoval, připadla mi celkem těžká. Věřím si ve fyzické zdatnosti, protože mým koníčkem je sebeobrana.“

Velmi spokojená odcházela ze zkoušek i osmnáctiletá Zuzana Tomášková ze Šternberku, která by ráda studovala obor Letový provoz: „Matematika byla jednoduchá. Vzhledem k tomu, že z angličtiny mám již zkoušku STANAG 2,  požádala jsem děkana o její uznání, a tak mám z ní plný počet bodů. Protože jsem trenérka atletiky, věřím, že zkoušky z tělesné zdatnosti zvládnu. Moc se mi tu líbí, můj praděda byl anglický letec a já osobně miluji letadla…“

Celkem se přijímacích zkoušek zúčastnilo 469 uchazečů o bakalářské a 85 uchazečů o navazující magisterské studium. Průměrná úspěšnost uchazečů u všech druhů a typů studia se pohybuje kolem 57 %. Výsledky o tom, zda je daný uchazeč přijat či nepřijat, nejsou ještě známy, ovšem díky webovým stránkám si může uchazeč ještě týž den, kdy prováděl přijímací zkoušky, přečíst na internetových stránkách UO, jaké má bodové hodnocení za jednotlivé zkoušky.


Autoři: pprap. Jiřina Polcrová, mjr. Ing Pavel Brach, Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme