Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Američané se podělili o své zkušenosti z Afghánistánu

DOCENDO DISCIMUS

 

Američané se podělili o své zkušenosti z Afghánistánu

Katedra vojenského managementu a taktiky Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany uspořádala 13. dubna 2010 odborný seminář za účelem zevšeobecnění zkušeností z přípravy a vedení soudobých operací 3. brigádním bojovým uskupením 10. horské divize americké armády na území Afghánistánu. Semináře, který měl pracovní a informativní charakter, se zúčastnilo celkem 92 posluchačů.

Účastníky semináře byli zejména studenti druhých a třetích ročníků bakalářského studia a druhých ročníků magisterského studia. Dále bylo přítomno několik příslušníků pedagogického sboru Fakulty ekonomiky a managementu, tři hosté z útvarů Pozemních sil AČR a jeden představitel společnosti Delinfo.

Cílem odborného semináře bylo poskytnou cenné informace a zkušenosti z přípravy a vedení především protipovstaleckých operací (COIN OPS) a operací řízených zpravodajskými orgány (INTEL LED OPS). Dále objasnit místo a úlohu civilní části Provinčního rekonstrukčního týmu AČR na území afghánského Logaru a ekonomicky zhodnotit činnost PRT ve vztahu k realizovaným projektům. Hovořilo se také o politicko-vojenských aspektech vedených operací silami ISAF na území Afghánistánu.

Významnými hosty semináře byl velitel 3. brigádního úkolového uskupení (3BCT) plukovník David Haight, politický poradce velitele sil ISAF pan Matthew Sherman a vedoucí druhé rotace civilní části českého PRT v Logaru paní Bohumila Ranglová. Dále byly pozváni a svým vystoupením přispěli náčelník S-3 3BCT podplukovník Jason Dempsey a náčelník S-2 3BCT major David Violand.

Plukovník David Haight ve svém vystoupení zhodnotil zkušenosti z přípravy a nasazení své brigády na území Afghánistánu (provincie Logar a Wardak), objasnil operační úkol 3BCT a vlastní vedení operace (SECURITY, GOVERNANCE, DEVELOPMENT) v souladu s operačním plánem a operačními rozkazy Regionálního velitelství Východ „RC-EAST“. Dále hovořil o přínosu českého PRT pro naplňování stanovených cílu především v oblasti „DEVELOPMENT“.

Podplukovník Jason Dempsey ve své přednášce zhodnotil problematiku tvorby a modifikace úkolové organizace 3BCT k plnění specifických úkolů v prostoru operace Wardak a Logar, dále význam funkce velitele roty, který musí být v současných podmínkách Afghánistánu schopný plnit celé spektrum úkolu – od jednání s představiteli místní správy a samosprávy (Shura, ministerstva na regionální úrovni), poskytování základních služeb humanitární pomoci, přes spolupráci s aliančními a vládními jednotkami (policie, armáda) a plánování a vedení jak nebojových, tak i ryze bojových operací.

Major David Violand ve svém vystoupení zase hovořil o významu zpravodajských podpůrných týmů přidělovaných veliteli roty pro podporu plnění úkolů v jeho prostoru odpovědnosti tzv. Company Inteligence Support Team (CoIST), o realizaci zpravodajského cyklu a „Targetingu“ v podmínkách 3BCT, o vytvoření nového brigádního zpravodajského prvku tzv. „Fussion Cell“a významu vedení kinetických operací za účelem zajištění a eliminace vybraných objektů zájmu (osoby, které se podílejí hlavně na protivládní/protikoaliční činnosti.

V rámci jednotlivých vystoupení se do diskuzí zapojoval i Matthew Sherman, který především upřesňoval problematiku plnění stanovených úkolů 3BCT ve vztahu k naplňování vytýčených cílů v oblastech DEVELOPMENT a GOVERNANCE.

Autor: major Ing. Jaroslav Kozůbek, Ph.D., foto: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme