Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Přednášky o zkušenostech z vedení současných operací

DOCENDO DISCIMUS

 

Přednášky o zkušenostech z vedení současných operací

Institut doktrín Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově v součinnosti s Fakultou ekonomiky a managementu Univerzity obrany připravil dne 8. dubna 2010 pro vybrané příslušníky velitelského sboru Armády ČR, studenty a pedagogy univerzity přednášky zahraničního lektora na téma „Zkušenosti jednotek USA z vedení současných operací“.

 

Přednášející podplukovník John Reynolds se účastnil v různých velitelských a štábních funkcích  operací v Perském zálivu, v Africe, na Balkáně a třech operací v Iráku. Při dvou posledních působil ve funkcích velitele praporu 1/26 pěšího pluku a ve funkci velitele praporního úkolového uskupení Task Force 2-28 „Black Lions“. Přednášky se zúčastnilo přes osmdesát příslušníků české armády ze Společných sil AČR a Univerzity obrany.

Zaměstnání bylo koncipováno ve dvou samostatných blocích – pro studenty a pedagogy UO a příslušníky Společných sil. Přednášky poskytly účastníkům specifický pohled na to, s jakými novými jevy se musejí velitelé na taktickém stupni (prapor) vyrovnávat. Lektorem byla zdůrazněna nutnost přizpůsobení organizační struktury se začleněním nových prvků do sestavy praporu v závislosti na plněném úkolu. Značnou pozornost věnoval podplukovník Reynolds významu a důležitosti ochrany vojsk před současnými hrozbami v operačním prostoru nasazení a přípravě jednotky před jejím nasazením do operace.

 

Na přednášku navazovala živá diskuse, ve které se studenti Univerzity obrany i příslušníci velitelského sboru zajímali o konkrétní aspekty vedení zahraničních operací. Organizačně se na přípravě a provedení přednášky podílel podplukovník doc. Ing. Zdeněk Flasar, CSc. z Katedry vojenského managementu a taktiky FEM. O volný čas hostů, kteří vůbec poprvé navštívili město Brno, se postarali studenti Martin Hanousek a Martin Houdek, kteří hosty provedli těmi nejzajímavějšími historickými částmi města.

Autor: Ing. Karel Kudlička, foto: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme