Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Inovace studijního programu Vojenské technologie

DOCENDO DISCIMUS

 

Inovace studijního programu Vojenské technologie

 

V rámci přidělených finančních prostředků z Evropského sociálního fondu a za pomoci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizuje od loňského června Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany projekt s názvem „Inovace studijního programu Vojenské technologie“. K zhodnocení dosavadního průběhu realizace tohoto projektu se 1. dubna 2010 na půdě Univerzity obrany uskutečnil seminář.

   

V úvodu semináře vystoupil děkan Fakulty vojenských technologií (FVT) plukovník prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., který přítomné nejprve seznámil s operačním programem a poté s vlastním inovačním projektem. Jak uvedl děkan FVT, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (ESF) a je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Přitom objem finančních prostředků z ESF pro Českou republiku na programovací období 2007-2013 činí 3,8 miliard eur. Rámcem pro čerpání prostředků jsou tzv. operační programy. Řídícím orgánem operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – sekce řízení operačních programů

Podle děkana FVT klíčovými aktivitami projektu „Inovace studijního programu Vojenské technologie“ jsou tvorba nových a inovace stávajících kurzů, rozšiřování výuky odborných kurzů v angličtině, modernizace didaktických metod a inovace studijní literatury, pomůcek a laboratorního vybavení. Ke konkrétnímu obsahu těchto klíčových aktivit pak vystoupili prof. Ing. Jaroslav Čechák, Ph.D., plukovník doc. Ing. Vlastimil Malý, CSc., a RNDr. Miroslav Komárek, CSc.

V rámci projektu by mělo být vytvořeno třináct inovovaných kurzů – vzdělávacích programů. Do projektu by mělo být zapojeno celkem 849 studentů a 120 pedagogických a akademických pracovníků. Partnerem, jenž se do projektu spolu s Univerzitou obrany zapojil, je Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Projekt byl zahájen 25. června 2009, bude řešen do 29. února 2012 a náklady na něj dosáhnou výše 13 575 244 Kč.

Je nabíledni, že inovace bude reagovat na dosažený stav vývoje v oblasti vojenských a bezpečnostních technologií, aktuální potřeby státu v oblasti obrany a bezpečnosti a potřeby průmyslových podniků v daném oboru. Zkvalitněný systém vzdělávání následně umožní absolventům základního studia a kurzů na Univerzitě obrany pružně reagovat na měnící se kvalifikační požadavky jednotlivých profesí v Armádě ČR a také na změny trhu práce.

Autor: Pavel Pazdera

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme