Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Doktorandská konference Nové přístupy k zabezpečení obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Doktorandská konference Nové přístupy k zabezpečení obrany

Ve středu 31. března 2010 se v prostorách Síně vědecké rady Univerzity obrany uskutečnil 5. ročník doktorandské konference. Tématem byly „Nové přístupy k zabezpečení obrany.“ Konference byla přístupná všem studentům doktorandských studijních programů, příslušníkům resortu obrany, studentům jiných vysokých škol z České republiky i ze zahraničí.

Konference se konala pod záštitou Katedry ekonomie Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Program zahájil úvodním slovem člen programového výboru, vedoucí Katedry ekonomie (K-102) profesor Ing. Miroslav Krč, CSc. Za Fakultu ekonomiky a managementu se organizace a řízení dalšího průběhu jednání ujal podplukovník Ing. Petr Musil.

O konferenci byl velký zájem, zúčastnilo se ji čtyřicet pět účastníků, z toho dva zahraniční hosté z Maďarska. Mnozí účastníci se zapojili i aktivně, odeznělo třináct příspěvků (z toho dva od zahraničních účastníků z Maďarska v  angličtině). Příspěvky jednotlivých vystupujících postihly mnoho vojenských oblastí a oborů (jako např. oblast financování terorismu, implementace procesu targetingu, oblast zdravotnické služby AČR a další). Programové zaměření konference umožnilo účastníkům prezentovat i výsledky z oblasti specifického výzkumu.

Pátý ročník doktorandské konference svým vystoupení uzavřel profesor Ladislav Potužák, CSc., z Katedry řízení palebné podpory Fakulty ekonomiky a managementu. Z jednotlivých ohlasů účastníků a průběhu jednání je možné usuzovat, že prezentace výsledků vědecké práce studentů doktorských studijních programů proběhla na slušné úrovni. Dále došlo k navázání kontaktů užitečných k podpoře vědecké spolupráce mezi účastníky. Konference naplnila očekávání, které si předsevzal programový výbor.

Autor: pplk. Petr Musil, foto: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme