Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Praxe 23. KGŠ u hlavních institucí NATO a EU

DOCENDO DISCIMUS

 

Praxe 23. KGŠ u hlavních institucí NATO a EU

Ve dnech 22. až 26. března 2010 se uskutečnilo další z praktických zaměstnání probíhajícího 23. kurzu generálního štábu „Jiřího z Poděbrad“, které je součástí předmětu „Praxe“. Jeho cílem je seznámit frekventanty kurzu s vybranými institucemi, které se podílejí na tvorbě a realizaci bezpečnostní a obranné politiky státu, či jejich činnost jinak s bezpečnostní agendou bezprostředně souvisí a to jak v ČR, tak i na zahraničních pracovištích.

V rámci poznávání hlavních evropských institucí navštívili studenti kurzu generálního štábu (KGŠ) z Univerzity obrany Stálou delegaci České republiky při NATO v Bruselu, Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) v belgickém Monsu, spojenecké Velitelství společných sil (JFC HQ) v nizozemském Brunssumu a Evropský parlament v Bruselu.

Při návštěvě jednotlivých stálých delegací Armády České republiky se příslušníci kurzu seznámili se strukturou jednotlivých velitelství NATO a jejich úkoly. Osobně se setkali a besedovali s vojenským představitelem ČR při NATO a EU generálporučíkem Jaroslavem Kolkusem, národním vojenským představitelem ČR v SHAPE brigádním generálem Petrem Pavlem a  starším národním představitelem ČR na velitelství JFC HQ brigádním generálem Jánem Gurníkem. V rámci podrobného seznámení se s činností těchto velitelství vyslechli přehledné brífinky od plukovníků Novotného, Baxy, Gajdoše a dalších příslušníků zahraničních pracovišť.

Na Velitelství společných sil NATO v Brunssumu, které přímo velí aliančním silám ISAF v Afghánistánu, proběhlo zajímavé vystoupení a návazně beseda s velitelem JFC HQ armádním generálem Egonem Rammsem.  V úvodu jeho vystoupení byla zdůrazněna složitost plnění úkolů mise ISAF, zejména z důvodu nedostatečných sil poskytovaných evropskými zeměmi NATO.

Při návštěvě Evropského parlamentu v Bruselu se studenti KGŠ seznámili se strukturou a procedurami běžné agendy v Evropské unii a měli také možnost diskutovat s českým europoslancem Jiřím Maštálkou.

Od začátku kurzu již studenti absolvovali předměty „Bezpečnostní a obranná politika“ a „Vojenské umění“ a v současné době získávají zkušenosti a dovednosti a obhajují nabyté schopnosti v předmětu „Strategické řízení“. Struktura a časový průběh předmětu „Praxe“ pak doplňuje standardní výuku předmětů KGŠ a umožňuje příslušníkům kurzu získat osobní kontakty a zkušenosti s relevantními institucemi i konkrétními osobami a zároveň je příležitostí k výměně názorů na odborné problémy i s experty mimo resort obrany. 

Zahraniční návštěvou studenti získali ucelený přehled o organizačních strukturách, hlavních úkolech i aktuálních problémech zmíněných institucí. Současně se seznámili s podmínkami práce na zahraničních pracovištích AČR, vyslechli si nejnovější poznatky z jejich práce a také navázali přímé osobní kontakty. Získané zkušenosti uplatní v budoucnu jak v rámci studia při zpracování závěrečných prací KGŠ, tak i později při výkonu zastávaných funkcí v resortu obrany.

 

Autor: podplukovník Ing. Petr Koziel

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme