Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Využití Evropských strukturálních fondů v rámci MO

DOCENDO DISCIMUS

 

Využití Evropských strukturálních fondů v rámci MO

V pondělí 29. března 2010 se na půdě Univerzity obrany uskutečnil pracovní seminář, jehož jediným tématem byla problematika možností využívání dotací z Evropských strukturálních fondů v podmínkách resortu Ministerstva obrany ČR. Seminář byl přístupný všem zájemcům z řad příslušníků a pracovníků resortu obrany.

Seminář se konal pod záštitou Sekce správy majetku Ministerstva obrany ČR, která zde byla zastoupena ředitelem sekce Ing. Jiří Králem, MBA, který seminář zahájil úvodním slovem. Za Univerzitu obrany se organizace akce ujal kvestor plukovník Ing. Jiří Durec.

O seminář byl velký zájem, zúčastnilo se ho více než šedesát odborníků. Mezi zúčastněnými byli zástupci sekcí MO – Sekce správy majetku, Sekce obranné politiky a strategie, Sekce personální, Sekce komunikačních a informačních systémů a Sekce logistiky – a dále Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice a Brno, Vojenské policie, Vojenské nemocnice Brno, Správy vojenského bytového fondu a dalších institucí. Mnozí účastníci se nejenom zúčastnili, ale také se aktivně zapojili do programu semináře, případně do diskuze k problematice a tím přispěli k předání svých zkušeností v této oblasti.

Mezi vystupujícími byly i dvě poradenské firmy, které poskytují svoje služby zájemcům o dotace z Evropských strukturálních fondů. O praktické poznatky a zkušenosti se podělili také příslušníci Univerzity obrany, a to prorektor pro vědeckou činnost plukovník Ing. Martin Macko, CSc., děkan Fakulty vojenských technologií plukovník prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., a v neposlední řadě také pracovníci Odboru logistiky, kteří předali svoje zkušenosti z právě organizované akce Univerzity obrany.

I když na hodnocení je možná ještě brzy, z ohlasů, které zazněly v průběhu semináře, lze usoudit, že to nebylo zaměstnání zbytečné a že naplnilo očekávání, přestože nebylo možné v jednom dni postihnout všechna možná úskalí a problémy, ale zejména všechny možnosti využívání a čerpání dotací z fondů Evropské unie.

Autor: Ing. Jaroslav Špiřík, foto: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme