Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Promoce absolventů doktorského studia

DOCENDO DISCIMUS

 

Promoce absolventů doktorského studia

Čtvrteční odpoledne 25. března 2010 bylo pro absolventy doktorských studijních programů Fakulty ekonomiky a managementu a Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany slavnostním okamžikem. Vysokoškolský diplom z rukou děkanů obou fakult převzalo celkem 31 úspěšných absolventů. Předáním doktorských diplomů tak vyvrcholilo jejich několikaleté studijní úsilí za profesionální podpory vědecko-pedagogického sboru, který absolventy provázel úskalím doktorského studia.

Akademický ceremoniál proběhl za účasti rektora Univerzity obrany profesora Ing. Rudolfa Urbana, CSc., děkanů a proděkanů fakult, příslušníků vědecko-pedagogického sboru a rodinných příslušníků absolventů.

Sedmnácti absolventům Fakulty ekonomiky a managementu předal diplomy děkan fakulty podplukovník Ing. Vladan Holcner, PhD., který ve svém projevu mimo jiné uvedl: „Tím, že jste úspěšně završili doktorské studium, jste prokázali nejen svoje předpoklady pro studium a samostatnou vědeckou práci. Prokázali jste zároveň svojí mimořádnou vytrvalost a píli. Věřím, že si zvolíte cestu, která vám umožní uplatnit vše, čeho jste po dobu studia na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany nabyli, ať již při další teoretické práci ve výzkumné nebo pedagogické činnosti nebo v praxi mimo akademickou sféru.“ Na závěr popřál absolventům hodně úspěchů, spokojenost v profesním i osobním životě, pevné zdraví a štěstí.

Čtrnácti absolventům Fakulty vojenských technologií předal diplomy děkan fakulty plukovník prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc. Jménem vědecko-pedagogického sboru Fakulty vojenských technologií jim poblahopřál k úspěšnému ukončení studia a k získání akademického titulu. „V dnešní den se pro vás uzavírá jedna z významných etap vašeho života a zároveň se poodkrývá obzor neznámé, ale jsem pevně přesvědčen, že nadějné budoucnosti. Přeji vám, aby toto vkročení do nové etapy vašeho života bylo úspěšné,“ uvedl děkan na adresu nových doktorů a dodal: „Poděkovaní za to, že tomu tak je, patří nejen vám absolventkám a absolventům a vašim pedagogům, ale také vašim rodinám a blízkým, kteří vás po dobu studia trpělivě povzbuzovali a podporovali ve vašem úsilí.“

 Autor: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme