Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Návštěva ze Španělského království na Univerzitě obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Návštěva ze Španělského království na Univerzitě obrany

 

Dne 17. března 2010 navštívil Univerzitu obrany vojenský a letecký přidělenec Španělského království v České republice plukovník Eduardo Palomo Blanco. Cílem jeho návštěvy byla vzájemná výměna informací o vývoji vojenského školství obou zemí v rámci Boloňského procesu.

Plukovníka Paloma přivítal v zastoupení rektora Univerzity obrany prorektor pro vnější vztahy plukovník Jaroslav Průcha. Hostitelé si se zájmem vyslechli prezentaci o novém modelu vysokoškolské přípravy španělských důstojníků. Španělské vysoké vojenské školy vstoupí na podzim se zahájením příštího akademického roku do nové etapy svého vývoje. Dlouhodobá příprava zahrnovala schválení nového zákona o služební kariéře španělských vojáků z povolání, který reguluje také formy vzdělávání. Současné tři vojenské akademie pozemních sil, vzdušných sil a námořnictva budou hrát nadále významnou roli, ale garanci společensky uznatelného vysokoškolského vzdělání boloňského typu převezmou nově vytvořená univerzitní vojenská centra, která se stanou součástí civilních univerzit.

Plukovník Průcha seznámil vzácnou návštěvu s úspěchy, kterých dosáhla Univerzita obrany od doby svého založení v oblasti vzdělávací a vědecké činnosti. Španělský přidělenec se zajímal především o zkušenosti z pedagogické oblasti, která se vyznačuje širokou nabídkou studijních oborů v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech a skutečností, že Univerzita obrany patří mezi první vysoké vojenské školy v Evropě, které jsou zapojeny v programu Erasmus. Součástí návštěvy španělského přidělence obrany bylo projednání možností vzájemné spolupráce v oblasti studijní, vědecké a sportovní oblasti na období 2010-2011.

 

Autor: plk. Ing. Jaroslav Průcha, foto: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme