Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Připomínáme si jedenácté výročí vstupu ČR do NATO

DOCENDO DISCIMUS

 

Připomínáme si jedenácté výročí vstupu ČR do NATO

Již jedenáct let uplynulo od doby, kdy Česká republika spolu s Maďarskem a Polskem vstoupily do Severoatlantické aliance. Naše členství v NATO, které začalo psát svou historii 12. března 1999, se krátce po pádu komunismu stalo jednou z hlavních priorit naší zahraniční a bezpečnostní politiky.

Jedenácté výročí této události si Univerzita obrany připomněla slavnostním shromážděním ve čtvrtek 11. března 2010. Zúčastnili se ho příslušníci a zaměstnanci naší školy a představitelé partnerských občanských sdružení a organizací.

Úvodní projev přednesl prorektor pro vnější vztahy UO plukovník Jaroslav Průcha. Připomněl cestu transformace naší armády od vstupu ČR do Aliance, jejímž cílem je další zvýšení podílu nasaditelných sil, dokončení organizačních a dislokačních změn, optimalizace řídících struktur a administrativních procesů.

Plukovník Průcha se v projevu zmínil také o tom, že k plnohodnotnému členství České republiky v Severoatlantické alianci svými aktivitami přispívá i Univerzita obrany: „Naše univerzita spolupracuje s předními vojenskými školami a vědecko-výzkumnými institucemi členských států NATO. S řadou těchto institucí má Univerzita obrany uzavřené mezinárodní dohody o vzájemné spolupráci.“

Přítomným také připomněl, že „příslušníci naší školy působí ve 45 odborných sekcích, výborech a pracovních skupinách NATO. Celkem 75 vojáků z povolání Univerzity obrany se zúčastnilo mírových misí NATO a EU v Afghánistánu, Iráku, na Balkáně nebo pozorovatelských misí OSN v různých částech světa, např. v Kongu či Libérii.“

Prorektor pro vnější vztahy Jaroslav Průcha dále podotkl, že „působení české armády v NATO se projevilo i ve výchovně vzdělávacím procesu na Univerzitě obrany. Do odborné přípravy studentů fakult a posluchačů kariérových kurzů byly implementovány standardy NATO, zařazeny nové informace a zkušenosti ze zahraničních operací. Zkvalitnila se i jazyková příprava.

Univerzita obrany se stala také uznávaným leaderem realizace Boloňského procesu v oblasti vysokoškolské přípravy příslušníků ozbrojených sil v rámci středoevropské iniciativy vojenských škol a univerzit. Jednou z klíčových akcí v rámci nedávného českého předsednictví EU byl mezinárodní seminář k Military Erasmus, který v dubnu roku 2009 uspořádala Univerzita obrany v Brně.“

Po projevu následovala ukázka z  filmového dokumentu o nasazení české polní nemocnice v Afghánistánu v roce 2008 a vystoupení velitele 4. kontingentu AČR v misi ISAF  plukovníka ve výslužbě MUDr. Mojmíra Mrvy. Ten informoval o činnosti kontingentu a o úlohách polní nemocnice v Kábulu.

Jménem partnerských sdružení a organizací, s nimiž naše škola spolupracuje, vystoupil předseda Svazu letců ČR plukovník ve výslužbě Oldřich Rampula a místopředseda Svazu pomocných technických praporů – Vojenské tábory nucených prací JUDr. Bohumír Dufek. Na závěr zazněla hymna NATO.

Autor: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme