Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Lektoři Námořní postgraduální školy USA opět na Univerzitě obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Lektoři Námořní postgraduální školy USA opět na Univerzitě obrany

Fakulta ekonomiky a managementu Univerzity obrany připravila v součinnosti s Námořní postgraduální školou USA kurz zaměřený na kontraktační činnost a logistické zabezpečení v rámci přípravy a nasazení ozbrojených sil v zahraničních operacích. Kurz probíhá na půdě Univerzity obrany v Brně ve dnech 15. až 19. února 2010 a je určen především pro pracovníky resortu obrany odpovědné za plánování a realizaci logistické podpory a kontraktační činnost ve společném operačním prostoru. 

Tato vzdělávací aktivita navazuje na kurzy zorganizované v letech 2008 a 2009, které byly zaměřeny do oblasti principů a postupů akviziční činnosti a uzavírání smluvních vztahů v sektoru obrany. S odstupem času lze hodnotit, že takto zaměřené kurzy vytvářejí optimální platformu pro předávání nejen teoretických poznatků, ale zejména aktuálních praktických zkušeností, jak mezi vyučujícími a účastníky kurzu, tak i mezi účastníky kurzu navzájem.

Mezi přednášejícími lektory, kteří se zapojili do výuky již v předchozích kurzech, je například podplukovník v záloze Rich Zimmermann s dlouholetými zkušenostmi z oblasti kontraktační činnosti. Složení celého lektorského týmu představuje záruku kvalitních přednášek, poskytnutí značných osobních znalostí a snahu podělit se o praktické zkušenosti.

Způsob vedení přednášek a především aktivní participace účastníků kurzu na řešení praktických problémů dává každému ze zúčastněných možnost plně pochopit rozsah a komplexnost procesů logistické podpory jednotek působících v zahraničí. Přednášená problematika je vysvětlována na příkladech praktických zkušeností ozbrojených sil USA a přístupů uplatňovaných v rámci struktur NATO v současných vojenských operacích.

Autor: plk. gšt. Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D., foto: Mgr. Zdeňka Dubová

 

army.cz: Lektoři z USA přednášejí v Brně

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme