Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Ustanovení „Standardizačního výboru ženijního vojska AČR“

DOCENDO DISCIMUS

 

Ustanovení „Standardizačního výboru ženijního vojska AČR“

 

V pátek 5. února 2010 proběhlo na půdě Univerzity obrany ustanovující zasedání  Standardizačního výboru ženijního vojska Armády České republiky. Ustanovení tohoto orgánu bylo iniciováno náčelníkem ženijního vojska AČR na základě skutečnosti, že alianční standardy a publikace týkající se problematiky ženijního vojska jsou překládány a následně implementovány do národních vojenských předpisů a služebních pomůcek různými způsoby.

A právě k zabezpečení odborného řízení a koordinace procesu standardizace v ženijním vojsku Armády České republiky, jak po stránce jazykové a terminologické, tak i po stránce odborné, byl ustanoven Standardizační výbor ženijního vojska AČR.

Vlastní ustavující jednání proběhlo pod záštitou ředitele Sekce rozvoje druhů sil − operační sekce MO (SRDS-OS), rektora Univerzity obrany a děkana Fakulty ekonomiky a managementu v prostorech Univerzity obrany. Přítomni byli také zástupci Oddělení ženijního vojska / SRDS – OS MO, Velitelství společných sil, 15. ženijní brigáda, Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově, Katedry řízení zabezpečení boje FEM a Katedry ženijních technologií FVT. Cílem tohoto jednání bylo:

  1. ustanovit členy standardizačního výboru a projednat směrnici pro jeho činnost;
  2. posoudit současný stav vojenských předpisů  a vojenských doktrín v gesci ženijního vojska a stanovit rozsah působnosti a odpovědnosti při jejich tvorbě a novelizaci;
  3. stanovit priority tvorby a novelizace vojenských předpisů  a vojenských doktrín v gesci ženijního vojska;
  4. projednat aktualizaci  názvoslovné normy ženijního vojska.

Autor: mjr. Ing. Tibor Palasiewicz

​​
Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme