Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Den otevřených dveří na Fakultě vojenského zdravotnictví UO

DOCENDO DISCIMUS

 

Den otevřených dveří na Fakultě vojenského zdravotnictví UO

 

V sobotu 16. ledna 2010 pořádala Fakulta vojenského zdravotnictví UO ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové a Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové již tradiční Den otevřených dveří. Přes nepříliš přívětivé počasí si cestu na tuto vojenskou fakultu našlo více než 230 účastníků, což je nejvíce od doby jejího vzniku jako součásti Univerzity obrany. 

     

V dopoledním i odpoledním bloku byly naplánovány základní prezentace o fakultě, diskuse s vedením fakulty i se stávajícími studenty a exkurze na vybraná pracoviště. V průběhu úvodních prezentací byli zájemci seznámeni s možnostmi studia na naší škole i s podmínkami přijímacího řízení na jednotlivé obory a s podmínkami vstupu do AČR.

V následné diskusi zazněly velmi otevřené dotazy nejen ohledně studia, ale i budoucího profesního uplatnění, závazků vůči armádě a možnosti či nutnosti účasti v zahraničních misích. Věcnost a detailnost některých otázek návštěvníků svědčila o podrobném seznámení se s danou problematikou již před příchodem na Den otevřených dveří a také o důkladném prostudování materiálů vydávaných fakultou k přijímacímu řízení. Samostatným okruhem otázek byla oblast výhod studia na fakultě oproti civilním školám. Středoškoláky zajímal také pohled stávajících studentů na celkovou náročnost studia, možnosti vyžití v průběhu volného času či největší úskalí při studiu.

     

Následnou exkurzi po vybraných pracovištích fakulty zabezpečovali na vysoké odborné úrovni pracovníci jednotlivých kateder, skupiny zájemců při přesunech mezi těmito pracovišti doprovázeli studenti FVZ. Přesuny byly využívány k  pokračovaní diskuse a k získávání doplňujících informací a názorů od stávajících studentů. Závěrečná část exkurze proběhla po přesunu autobusem na internátu studentů, kde byli zájemci o studium i jejich rodiče seznámeni nejen s vlastním ubytovacím prostorem, ale i s možnostmi volnočasového vyžití. 

S hrdostí lze konstatovat, že Den otevřených dveří na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany se letos vydařil. Nejde jen o vysoký počet účastníků této akce, ale i o slova chvály ze strany uchazečů. Z více míst bylo při odchodu slyšet, že nejen podmínky studia na naší škole, ale i bezproblémové a zajímavé představení fakulty na Dni otevřených dveří jsou motivem k podání přihlášky.  Pevně věříme, že i díky vydařenému Dni otevřených dveří se nám v letošním roce podaří zachovat stoupající trend počtu uchazečů.

Autor: pplk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., foto: Lenka Hrdličková

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme