Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Doplňující studium k získání pedagogické způsobilosti

DOCENDO DISCIMUS

 

Doplňující studium k získání pedagogické způsobilosti

Ve dnech 13. a 14. ledna 2010 proběhnou na Katedře řízení lidských zdrojů Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně zkoušky a obhajoby závěrečných prací účastníků studia v programu celoživotního vzdělávání „Doplňující studium k získání pedagogické způsobilosti“. Před komisi předstoupí celkem 15 účastníků, kteří absolvují zkoušku z pedagogiky, psychologie, didaktiky a obhájí svou závěrečnou práci. 

     

 

Uvedený program je určen pro vojáky a občanské zaměstnance, kteří se podílejí na edukačním procesu profesionálů resortu obrany. (např. Univerzita obrany, VSOŠ a VOŠ Moravská Třebová, VeV-VA Vyškov a další vybraní pracovníci resortu). Jeho absolvováním získají odbornou kvalifikaci učitele odborných předmětů středních škol odpovídajících charakteru studijního oboru, který vystudovali v akreditovaném magisterském studijním programu. Toto studium je otevřeno již potřetí od vzniku Univerzity obrany a je organizované v souladu s §60 Zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

Studium je kombinované a zabezpečuje ho Katedra řízení lidských zdrojů. Garantem programu a kontaktní osobou je pedagog Katedry řízení lidských zdrojů Radomír Saliger, Ph.D.  Na výuce se podílejí zejména pracovníci Katedry řízení lidských zdrojů a v některých případech i externí učitelé.

Na základě vykonání závěrečných zkoušek a obhajoby závěrečné práce bude úspěšným absolventům vydáno v souladu se zákonem o vysokých školách osvědčení o absolvování studia. Osvědčení je platné v rámci České republiky a absolventi jej mohou využít v rámci druhé kariéry, ale získané poznatky mohou aplikovat i při edukaci studentů na Univerzitě obrany a v dalších vzdělávacích zařízeních AČR. Studium splňuje všechny standardy MŠMT pro tento typ studia.

V souladu s Věstníkem MO ČR č.15/2009, p. č. 99, bude dnem 1. března 2010 zahájeno další studium v uvedeném programu. Na základě žádosti byli rozhodnutím děkana FEM Univerzity obrany přijati k tomuto studiu pracovníci Univerzity obrany, VeV –VA Vyškov, VSOŠ a VOŠ Moravská Třebová, Vojenské policie AČR a ŠVS MO Komorní Hrádek.

Univerzita obrany tak od zahájení své existence umožňuje vojákům a občanským zaměstnancům resortu získat pedagogicko-psychologické kompetence, využitelné nejen v rámci stávající pozice, ale i v rámci druhé kariéry v civilním prostředí, například jako pedagogů na středních školách v České republice.


Kontaktní osoba:

Radomír Saliger, Ph.D.

Katedra řízení lidských zdrojů, Fakulta ekonomiky a managementu Univerzita obrany v Brně

ALC 442 460

mobil 723 229 788

e-mail: radomir.saliger@unob.cz

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme