Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Ve znamení úspěšné spolupráce

DOCENDO DISCIMUS

 

Ve znamení úspěšné spolupráce

Již tři roky trvá aktivní spolupráce Univerzity obrany, resp. její Katedry vojenského managementu a taktiky a 7. mechanizované brigády Společných sil Armády ČR. Hlavním důvodem zahájení a rozvíjení společných aktivit bylo propojit do vzájemného souladu rychle se rozvíjející praxi vojsk v misích s vysokoškolskou přípravou budoucích důstojníků pro praxi.

Dále jde o prohlubování a upevňování teoretických znalostí příslušníků štábu brigády a praporů v oblasti taktiky a zároveň o předávání pedagogům nových poznatků ze zahraničních operací, do kterých je AČR zapojena. Současně tato spolupráce otvírá příležitosti pro průběžnou verifikaci obsahu a struktury vyučovaných předmětů při reflektování požadavků a praktických zkušeností vojsk. 

 Příslušníci štábu 7. brigádního úkolového uskupení na velitelsko-štábním cvičení

 Doklad štábu 7. brigádního úkolového uskupení na cvičení STRONG CAMPAIGNER 2007  Představení příslušníků štábu 7. brigádního úkolového uskupení na velitelsko-štábním cvičení

Hlavními formami této spolupráce byla aktivní účast příslušníka skupiny taktiky útvarů a svazků katedry na vojskové stáži a jeho zařazení na systemizované místo zástupce náčelníka štábu 7. mechanizované brigády (7. mb) v průběhu velitelsko-štábního cvičení s částečným vyvedením vojsk 7. brigádního úkolového uskupení (7. BÚU) pod názvem STRONG CAMPAIGNER 2007“, dále přednášková činnost příslušníků skupiny u štábu brigády a štábů praporů v rámci vojensko-odborné přípravy a také vzájemné konzultace pedagogů a velení brigády, zaměřené na vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností z rozvoje teorie i praxe.

V letošním roce došlo v měsíci květnu, v rámci mezinárodní konference Taktika 2009, k vzájemnému setkání a jednání mezi děkanem Fakulty ekonomiky a managementu (FEM) plk. Ing. Miroslavem Šuhajem, Ph.D. a velitelem 7. mb plk. gšt. Ing. Ivo Střechou. Z obsahu vzájemných rozhovorů vyplynula spokojenost s dosavadní úrovní spolupráce. Dále byl zvýrazněn požadavek na zintenzivnění vztahů především v oblasti předávání praktických zkušeností z působení příslušníků brigády v misích a ke zkvalitnění přípravy studentů v jednotlivých obdobích jejich odborné přípravy a stáží.

V souladu se závěry a harmonogramem uvedeného jednání se ve dnech 9. až 13. listopadu 2009 podíleli dva účastníci 2. kontingentu AČR PRT Lógar mise ISAF, příslušníci 71. mechanizovaného praporu, na výuce studentů FEM. Jejich spolupůsobení na přednáškách, za řízení vyučujícího katedry, bylo zaměřeno do oblastí přípravy kontingentu do operace, plánování, velení a řízení v operaci a především k objasnění reálného provádění rutinních taktických

Účastníci 2. kontingentu AČR Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar mise ISAF besedují se studenty UO Prezentace účastníků 2. kontingentu AČR PRT Lógar mise ISAF

Velmi kvalitním způsobem bylo objasněno prostředí operace a jednotlivé faktory ovlivňující velení a řízení a jednotlivé rutinní taktické činnosti. Velkým kladem působení příslušníků 7. mb na akademické půdě Univerzity obrany bylo zejména profesionální chování, kvalitní prezentace a osobní přístup k přenesení zkušeností mladých velitelů ze zahraničního nasazení. Studenty zaujaly především prezentované praktické zkušenosti z přípravy jednotek do operací a výjezdů mobilních pozorovacích týmů (MOT) v rámci patrol.

Uvedená spolupráce se jeví velice dobrým počinem pro oba spolupracující subjekty, a proto se zástupce Katedry vojenského managementu a taktiky zúčastnil plánování u 7. mb na výcvikový rok s cílem společně vypracovat harmonogram spolupráce na rok 2010, který by měl být zaměřen k účasti příslušníků katedry na přípravě a řízení velitelsko‑štábního cvičení, na cyklus přednáškové činnosti u praporů brigády na akademické půdě Univerzity obrany. Zároveň došlo k dojednání přípravy a způsobu realizace stáží studentů výstupních ročníků navazujícího magisterského studia u útvarů 7. mb.

Autor: podplukovník Ing. Jiří Černý

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme