Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Nejlepší diplomová práce je z Univerzity obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Nejlepší diplomová práce je z Univerzity obrany

V 16. ročníku celostátní soutěže diplomových prací pořádané Ministerstvem životního prostředí ČR a nadací ENVIOPTIMUM Brno, která proběhla v pondělí 23. listopadu 2009, byla poprvé v  její historii nejlépe oceněna diplomová práce studentky Univerzity obrany. Ze všech přihlášených diplomových prací jednotlivých univerzit České republiky měla nejlepší ohodnocení studentka Katedry ochrany obyvatelstva FEM Ing. Petra Pavelková.

Soutěž každoročně přispívá k hledání nových řešení a přístupů k ochraně obyvatelstva a životního prostředí, k srovnávání kvalit absolventů jednotlivých univerzit a také k propagaci přístupů ve zpracování společensky důležitých problémů.

Studentka Petra Pavelková soutěžila s diplomovou prací, kterou zpracovala za odborného vedení docenta Ing. Rudolfa Horáka, CSc., na téma: „Organizačně technické zabezpečení varování a informování obyvatelstva, vyrozumění orgánů krizového řízení ve vybraném regionu“. Cílem práce bylo na základě analýzy současného stavu systému varování a vyrozumění v České republice zhodnotit jeho stav ve vybraném regionu a navrhnout možnosti zdokonalení s ekonomickou rozvahou nákladů na jeho modernizaci.

Hlavní části diplomové práce byly zaměřeny do oblastí: současný stav v oblasti varování a vyrozumění na území České republiky, varování a vyrozumění ve vybraném regionu a ekonomické zabezpečení varování a vyrozumění v řešeném regionu. Celý systém varování a vyrozumění byl porovnán s obdobným systémem na Slovensku s praktickými závěry.

V praktické části se autorka zaměřila na region Rychnov nad Kněžnou. Analyzovala v ní současný stav systému varování a vyrozumění a jeho zhodnocení. Stanovila slabiny v systému na daném území a k jejich eliminaci navrhla opatření, která zároveň poslouží jako návrh možného dobudování systému. Práce byla zpracovávána také s využitím odborných konzultací s ředitelem HZS v Rychnově nad Kněžnou a starostů dotčených obcí.

Ing. Petra Pavelková svou prací napomohla k zviditelnění Univerzity obrany a ukázala její vysokou úroveň a prestiž poskytovaného vzdělání. Za úspěšnou reprezentaci Katedry ochrany obyvatelstva FEM Univerzity obrany si zaslouží poděkování. Věřím, že takové výsledky budou povzbuzující i pro další studenty a studentky.

Autor: doc. Ing. Rudolf Horák, CSc., foto: Adam Lašek, ENVIOPTIMUM Brno

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme