Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Sjezd moravskoslezského svazu "pétépáků" proběhl na Univerzitě obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Sjezd moravskoslezského svazu "pétépáků" proběhl na Univerzitě obrany

Ve čtvrtek 26. listopadu 2009 proběhl na Klubu Univerzity obrany VII. sjezd moravskoslezského svazu Vojenských táborů nucených prací – Pomocných technických praporů (MSS VTNP – PTP). Jednání bylo přítomno celkem 87 účastníků z celkového počtu přibližně 110 členů zemské organizace PTP a 5 hostů.

Na úvod jednání sjezdu, které moderoval člen výboru MSS Jan Bednář z Uherského Hradiště, zazněla státní hymna ČR a po ní „Píseň pétépáků“. Poté delegáti uctili minutou ticha památku zemřelých členů. Pracovní část jednání zahájil předseda zemského výboru MSS VTNP – PTP JUDr. Bohumír Dufek. Ve „Zprávě o činnosti“, kterou JUDr. Dufek přednesl, byl zhodnocen vývoj zemské organizace VTNP – PTP v uplynulých třech letech od konání předchozího VI. sjezdu. Předseda MSS VTNP – PTP mj. ocenil vynikající úroveň spolupráce organizací PTP s řadou vojenských útvarů a zařízení i s orgány místní správy a samosprávy. Na jednom z předních míst byla přitom jmenována Univerzita obrany a Základna neopravovaného materiálu v Brně.

Vystoupení předsedy zemského výboru MSS VTNP–PTP JUDr. Bohumíra Dufka Účastníci VII. sjezdu moravskoslezského svazu VTNP-PTP Projev zástupce rektora Univerzity obrany plukovníka gšt. Josefa Trojana

JUDr. Dufek a po něm i místopředseda výboru Ing. František Možný ve svých vystoupeních vzpomenuli útrapy a obtíže, s nimiž se členové PTP potýkali zejména v 50. letech minulého století, kdy je tehdejší režim zařadil do kategorie druhořadých občanů. Jako takoví pak byli nuceni sloužit v pomocných technických praporech beze zbraně a s krumpáčem a lopatou v ruce. Pro většinu příslušníků PTP a členů jejich rodin neskončila doba ponižování a ústrků ani v pozdějších letech.

Součástí sjezdového jednání byla i volba komisí a orgánů pro řízení jak vlastního průběhu sjezdu, tak i pro usměrňování celkové činnosti zemské organizace po dobu příštích tří let.

Součástí sjezdového jednání byla i volba komisí a orgánů zemské organizace  

V další části zazněly zdravice hostů. Zástupce rektora Univerzity obrany plukovník gšt. Josef Trojan ve svém projevu mj. řekl, že je pro něj ctí setkat se s občany, kteří osvědčili osobní statečnost a věrnost ideálům svobody a demokracie v období, kdy se většina obyvatel s postupnou likvidací demokratických hodnot po roce 1948 fakticky smířila nebo proti ní výrazně neprotestovala.

Místopředseda ústřední rady partnerské tělovýchovné organizace OREL Bořivoj Kostelka ve své zdravici připomněl blízkost mravních zásad a podobnost životních osudů příslušníků PTP a členů organizace OREL v letech minulého režimu. Delegáti sjezdu se zájmem vyslechli i vystoupení předsedy české zemské organizace VTNP – PTP Jiřího Růžičky, který charakterizoval proces přirozeného stárnutí a úmrtí jako největší problém dotýkající se samotné existence svazu jak v Čechách, tak i na Moravě a ve Slezsku.

Po přednesení zdravic a seznámení delegátů s výsledky hospodaření a se zprávou kontrolní a revizní komise následovala diskuse. V ní si delegáti ze všech okresů na teritoriu Moravy a Slezska vyměnili názory na vnitrosvazové otázky a na zaměření výchovného a osvětového působení především mezi mladou generací.

Autor: Miloš Dyčka

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme