Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Univerzita obrany na téma výzkumných záměrů

DOCENDO DISCIMUS

 

Univerzita obrany na téma výzkumných záměrů

Katedra logistiky a Katedra ekonomie Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany pořádala dne 24. listopadu 2009 sympozium na téma „Ekonomické aspekty procesu výstavby profesionální AČR a perspektiva dalšího rozvoje“.

Jeho cílem bylo seznámit odbornou veřejnost s dosaženými výsledky v rámci řešení dílčích úkolů výzkumného záměru Fakulty ekonomiky a managementu a prezentovat významné projekty a jejich realizaci za období 2004 až 2009. Na sympoziu se dále představily odborné a metodologické posuny, k nimž došlo v rámci oboru během řešeného období a společným úsilím se vymezily možnosti i limity budoucího rozvoje v souladu s nejnovějšími trendy a záměry.

 Zástupci sekcí Ministerstva obrany a kateder Univerzity obrany v předsednictvu  Pohled na účastníky brněnského sympozia  ​​​

Sekundárním cílem sympozia byla výměna poznatků, odborných zkušeností a navázání nových pracovních kontaktů mezi vědecko-pedagogickou základnou a vybranými funkcionáři vojenských útvarů a zařízení AČR.

Program, jehož byli přítomni i zahraniční účastníci, byl členěn do 4 částí. První z nich byl blok hlavních přednášek, kde vystoupili vedoucí funkcionáři Sekce ekonomické MO, Sekce logistiky MO, Katedry ekonomie a Katedry logistiky. Po blocích následovalo vystoupení příslušníků obou zúčastněných kateder k dílčím úkolům výzkumnému záměru. Poslední blok obsahoval pracovní část. Sympozium bylo ukončeno doprovodným programem.

Po dobu konání sympozia probíhala doprovodná prezentace, v níž byly představeny nejnovější trendy v přípravě pekařských směsí a technologie výroby chleba a pečiva v poli. Součástí prezentace byla výstavka publikovaných děl obou kateder.

Autor: pplk. Ing. Martin Rejzek, Ph.D., foto: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme