Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Den válečných veteránů v posádce Brno

DOCENDO DISCIMUS

 

Den válečných veteránů v posádce Brno

Ve středu 11. listopadu 2009 v dopoledních hodinách se u památníku padlých na Ústředním hřbitově v Brně uskutečnilo pietní shromáždění u příležitosti celosvětového Dne válečných veteránů. Vzpomínková setkání u příležitosti Dne veteránů pokračovala odpoledne na půdě Univerzity obrany.

Pozvání velitele posádky Brno a zástupce rektora Univerzity obrany plukovníka gšt. Josefa Trojana k účasti na pietním aktu u památníku přijali zástupci Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna, představitelé úřadů městských částí, zástupci organizací sdružující válečné veterány, velitelé útvarů a zařízení posádky Brno a další hosté.

Velitel brněnské posádky plukovník gšt. Trojan ve slavnostním projevu zdůraznil historické souvislosti přijetí 11. listopadu jako mezinárodního Dne veteránů. Ve svém projevu mimo jiné řekl: „Spontánní hnutí související s výstavbou památníků válečným obětem má v naší zemi počátek již v polovině dvacátých let minulého století a bylo rozvíjeno až do konce let čtyřicátých. V meziválečném období se na pietních aktech výrazně podílela také armáda, a to prostřednictvím duchovní služby, která měla péči o válečné hroby a památníky takříkajíc v popisu své práce.“

Zástupce kanceláře hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Radek Šedivý a předseda oblastní jednoty Československé obce legionářské – sdružení veteránů ČR podplukovník v zál.  Jaroslav Jarolím zmínili skutečnost, že právě v dnešní době je nezbytné připomínat si nesamozřejmost našeho mírového života a mravní odkaz těch občanů naší země, kteří v nejtěžších dobách dokázali naplnit slova vojenské přísahy do posledního písmene.

Slavnostní akt na ústředním hřbitově byl zakončen položením věnců a kytic zúčastněných delegací k pomníku padlých hrdinů a tóny české státní hymny. Vzpomínkové akce na počest Dne válečných veteránů proběhly i na dalších památných místech posádky Brno.

Na půdě Univerzity obrany pokračovaly oslavy Dne válečných veteránů v Síni tradic, kde se odpoledne setkali zástupci partnerských občanských sdružení s vedoucími představiteli školy. Diskutovalo se o současné spolupráci i o dalších možnostech jejího rozvoje v blízké budoucnosti.

Poté následovalo slavnostní shromáždění v aule Univerzity obrany. Přítomni byli zástupce rektora UO a velitel posádky Brno plukovník gšt. Josef Trojan, prorektor pro vnější vztahy plukovník Jaroslav Průcha, děkan Fakulty ekonomiky a managementu plukovník Miroslav Šuhaj, proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Fakulty vojenských technologií plukovník Miloš Andrle, zástupci partnerských sdružení a příslušníci školy, zejména studenti.

Plukovník gšt. Josef Trojan v úvodním slově připomněl, že význam tohoto dne bychom měli spatřovat „v uvědomění si nadčasového propojení mezi posláním ozbrojených sil demokratického státu v minulosti a úkoly, před nimiž stojí Armáda České republiky v současné době. Bez květnatých slov a velkých gest je potřeba vnímat naše dnešní povinnosti a vzdát úctu těm, kteří dostáli slovům přísahy československého a českého vojáka až do krajnosti.“

Kapitán Roman Hanzlík, který vystoupil s referátem, upozornil, že Den válečných veteránů je také dnem, kdy je důležité připomínat si a uctít nejenom oběti všech válečných konfliktů, ale také projevit uznání všem příslušníkům Armády České republiky, kteří prošli po roce 1990 zahraničními misemi.

Autoři: Dr. Miloš Dyčka, Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme