Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Konference Bojová podpora 2009

DOCENDO DISCIMUS

 

Konference Bojová podpora 2009

Dne 14. října 2009 proběhla na Univerzitě obrany mezinárodní konference nazvaná „Bojová podpora 2009 – Předpoklady automatizace řízení bojové podpory úkolových uskupení“. Konferenci pořádala Katedra řízení palebné podpory Fakulty ekonomiky a managementu UO pod záštitou náčelníka dělostřelectva Armády ČR.

Konference řešila problematiku perspektivního nahrazení současných zbraňových systémů dělostřelectva a modernizace průzkumných prostředků a prostředků automatizace velení a řízení z pohledu jejich interoperability v rámci systému bojové podpory.

Odborného jednání se kromě příslušníků UO zúčastnili příslušníci Velitelství společných sil AČR, štábu 13. dělostřelecké brigády, 4. brigády rychlého nasazení a 7. mechanizované brigády a zástupci z dělostřeleckých oddílů i mechanizovaných praporů. Jako hosté se konference zúčastnili kpt. Ing. Martin Hudák z Velitelství pozemních sil OS Slovenské republiky a mjr. Ing. Roman Hegyi z inspektorátu náčelníka Generálního štábu AČR. Za VTÚ výzbroje a munice Slavičín se zúčastnil doc. Ing. Jozef Vaľko, CSc.

Na závěr bylo přijato usnesení, ve kterém bylo mimo jiné doporučeno náčelníkovi dělostřelectva AČR navázání spolupráce s Velitelstvím pozemních sil OS SR v oblasti tvorby interních normativních aktů a zahájení recipročních aktivit v oblasti výcviku mezi dělostřelectvem obou armád. Dále bylo navrženo svolat konferenci i v následujícím roce s požadavkem účasti zástupců ostatních druhů vojsk podílejících se na bojové podpoře, a to jak z akademické obce, tak i ze všech stupňů velení.

Autor: Ing. Jiří Šotnar, foto: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme