Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Slavnostní nástup příslušníků Univerzity obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Slavnostní nástup příslušníků Univerzity obrany

Ve čtvrtek 8. října 2009 se na nástupišti Univerzity obrany v kasárnách na ulici Šumavská uskutečnil slavnostní nástup příslušníků školy. Tato akce se konala u příležitosti 5. výročí vzniku Univerzity obrany a současně na počest státního svátku – Dne české státnosti, který si občané ČR připomněli 28. září. Slavnostním nástupem byl současně zahájen i plánovaný Sportovní den rektora – velitele.

     

Ve svém projevu připomněl rektor-velitel pětileté jubileum vzniku Univerzity obrany. Profesor Urban stručně charakterizoval podmínky založení nové jediné vojenské vysoké školy v roce 2004 a mimo jiné zdůraznil, že po počáteční nedůvěře mezi lidmi na bývalých vojenských vysokých školách v Brně, Vyškově a Hradci Králové se podařilo položit pevné základy jednotné a společně vnímané univerzity a upevnit její dobré jméno v povědomí armádní i civilní veřejnosti. „Univerzita obrany je nyní respektována jako nezastupitelná vědecká a vzdělávací instituce působící především ve prospěch rezortu obrany, která je zároveň schopná stále více uspokojovat potřeby dalších ozbrojených a bezpečnostních složek ČR, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu a orgánů státní správy,“ konstatoval rektor UO.

     

Po projevu rektora vyhlásil zástupce rektora plukovník gšt. Josef Trojan personální rozkaz o udělení odměn studentům Univerzity obrany, kteří v nedávné době vynikajícím způsobem reprezentovali naši školu ve sportovních soutěžích na celoarmádní, celostátní i mezinárodní úrovni. Ocenění obdržela desítka studentů a jeden vědecko-pedagogický pracovník Centra tělesné výchovy a sportu.

Po odnesení státní vlajky ČR a bojového praporu UO skončila ceremoniální část slavnostního nástupu a současně byl zahájen sportovní den rektora-velitele. V jeho průběhu mohli příslušníci Univerzity obrany pod vedením lektorů Centra tělesné výchovy a sportu UO využít nabídku účasti ve 14 soutěžních i nesoutěžních sportovních disciplínách, počínaje florbalem a malou kopanou přes paintball a zdolávání překážkové dráhy, až po turistický pochod a cyklistiku. Řada dívek a žen uvítala i možnost zapojení do dynamického aerobiku.

     

Sportovní den rektora byl ukončen v 15 hodin na fotbalovém hřišti v areálu Jana Babáka, kde proběhlo vyhlášení výsledků a odměnění nejlepších sportovců. Po vyhlášení výsledků sportovního dne měli všichni soutěžící možnost využít malého občerstvení jako bonusu za vynaložené úsilí a předvedené výkony.

Autor: dr. Miloš Dyčka, CSc., foto: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme