Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Imatrikulace studentů prvního ročníku FEM

DOCENDO DISCIMUS

 

Imatrikulace studentů prvního ročníku FEM

Ve středu 30. září 2009 proběhl slavnostní akt imatrikulace nových civilních studentů Fakulty ekonomiky a managementu ve studijním programu Ekonomika a management, studijním oboru Ekonomika obrany státu. Imatrikulační slib složilo celkem 68 studentů civilního bakalářského studia

Imatrikulační slib přednesl jménem studentů FEM proděkan pro vnější vztahy a rozvoj FEM pplk. Ing. Vladan Holcner, Ph.D. Poté studenti složili imatrikulační slib na insignii FEM. Imatrikulační listy předal všem novým studentům děkan FEM plk. Ing. Miroslav Šuhaj, Ph.D. Ve svém projevu mimo jiné přítomným studentům připomenul, že od vlastního aktu imatrikulace vede k absolutoriu a slavnostní promoci dlouhá cesta plná práce, studia a tvůrčí činnosti. Cesta, na které bude každý jednotlivec nucen prokázat, že je schopen nést odpovědnost za své konání, že má jasnou představu o své budoucnosti, že studuje s cílem nalézt adekvátní uplatnění v oboru, který si zvolil. Dále zdůraznil možnosti, jež absolvování studijních programů na Univerzitě obrany otevírá absolventům civilního studia. V závěru děkan FEM jménem svým a jménem celého vědecko-pedagogického sboru fakulty popřál novým členům akademické obce mnoho studijních úspěchů.

V pátek 2. října 2009 proběhl slavnostní akt imatrikulace vojenských studentů Fakulty ekonomiky a managementu ve studijním programu Ekonomika a management, studijním oboru Ekonomika obrany státu. Imatrikulační slib složilo v tomto běhu imatrikulace celkem 107 studentů vojenského bakalářského studia a 7 studentů ve studijním programu Vojenský zdravotnický management.

Imatrikulační slib přednesl jménem studentů FEM proděkan pro vnější vztahy a rozvoj FEM pplk. Ing. Vladan Holcner, Ph.D. Po složení imatrikulačního slibu předal děkan FEM plk. Ing. Miroslav Šuhaj, Ph.D., všem novým studentům imatrikulační listy. Děkan FEM ve svém projevu mimo jiné připomenul, že získané vzdělání otevírá studentům kromě vojenské kariéry možnost uplatnění v řadě ekonomických a manažerských pozic, jak v rezortu obrany, tak i v dalších sférách života naší společnosti. Poukázal na vlastnosti jako je smysl pro čest, povinnost a odpovědnost, pevná vůle, vědomí sounáležitosti s občany naší společnosti, s velkou rodinou vzdělaných odborníků, vojáků Armády České republiky a aliančních armád. To vše jsou předpoklady, kterými se odlišujeme od většiny ostatních vysokých škol.

Autor: Ing. Vladislav Vincenec, Ph.D., foto: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme