Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Imatrikulace studentů prvního ročníku FVZ

DOCENDO DISCIMUS

 

Imatrikulace studentů prvního ročníku FVZ

Dne 2. 10. 2009 proběhla slavnostní imatrikulace nových studentů Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Slavnostního aktu se kromě představitelů vedení Fakulty vojenského zdravotnictví a rektorátu Univerzity obrany účastnili i vrcholní představitelé spolupracujících fakult. Mezi nimi byl doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., proděkan pro výuku Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Slavnostní ráz podtrhla i přítomnost primátora statutárního města Hradce Králové – Ing. Otakara Divíška.

Slavnostní imatrikulační obřad začal tradičním nástupem akademických hodnostářů a všech výše zmiňovaných hostů za doprovodu fanfár. Moderování tohoto akademického obřadu, při němž byli nově zapsaní studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia formálně přijati za rovnoprávné členy akademické obce Fakulty vojenského zdravotnictví, se zhostil předseda Akademického senátu FVZ UO pplk. MUDr. Jan Psutka.

     

Po úvodním projevu proděkana pro vnější vztahy a rozvoj pplk. doc. MUDr. Romana Chlíbka, Ph.D., se své role ujal imatrikulator, který přečetl studentský slib. Všichni studenti se po jeho složení postupně představili před všemi přítomnými a z rukou proděkana pro vnější vztahy a rozvoj převzali imatrikulační listy.

Na závěr jednotliví hosté popřáli studentům mnoho úspěchů i štěstí ve studiu a poděkovali Fakultě vojenského zdravotnictví UO za dosavadní vynikající spolupráci při realizaci společných studijních programů. Slavností akademický obřad byl ukončen studentskou hymnou – Gaudeamus Igitur a poté za zvuků fanfár odešli společně vedoucí akademičtí funkcionáři.

Na Fakultu vojenského zdravotnictví UO nastoupilo celkem 9 nových studentů v bakalářském studijním programu specializace ve zdravotnictví – obor Zdravotnický záchranář a 6 do studijního programu Vojenský zdravotnický management. V magisterských studijních programech nastoupili 3 studenti v programu Vojenské zubní lékařství, 3 v programu Vojenská farmacie a 28 ve studijním programu Vojenské všeobecné lékařství. Do nejvyššího stupně vzdělávacích programů realizovaných vysokou školou – do doktorských studijních programů nastoupilo celkem 15 nových studentů.

Autor: pplk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., foto: Lenka Hrdličková

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme