Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Středoškoláci soutěžili O pohár rektora Univerzity obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Středoškoláci soutěžili O pohár rektora Univerzity obrany

Dne 23. září 2009 zorganizovala Univerzita obrany 1. ročník vědomostně-dovednostní soutěže pro střední školy O pohár rektora Univerzity obrany v Brně. Soutěž proběhla ve sportovním areálu UO v Pisárkách jako závod tříčlenných hlídek, kde v každé hlídce musela být minimálně jedna dívka. Klání se zúčastnilo 16 družstev, celkem tedy 48 soutěžících.

Vlastní závod zahájil prorektor pro vnější vztahy plukovník Jaroslav Průcha a ředitel Centra tělesné výchovy a sportu podplukovník Petr Hanák. Po přivítání přítomných studentů a výchovných poradců středních škol vyjádřil plukovník Průcha přesvědčení, že by branný závod mohl být pro ně nezapomenutelným zážitkem. Především proto, že řada disciplin se již dávno na dnešních školách nevyučuje a studenti si je před soutěží nemohli vyzkoušet a natrénovat.

První část závodu zahrnovala zrychlený přesun po náročné trati v okolí stadionu o délce 6,5 km, kde na soutěžící čekaly vědomostní disciplíny, které představovaly test z reálií Velké Británie a Irska, ze základních znalostí matematiky a fyziky a ze všeobecného přehledu. Součástí běhu terénem byla také orientace podle mapy a buzoly.

Po překonání náročné trati následovalo prověření soutěžících v rámci dovednostních disciplín. První z nich – hod granátem na cíl, je zároveň jednou z disciplín vojenského pětiboje. Další disciplínou byla střelba ze vzduchové pušky na vzdálenost 10 m. Následující zatěžkávací zkouškou bylo překonání překážkové dráhy, která je v AČR známa jako souborné kontrolní cvičení na překážkové dráze. 

Pro zpestření programu byl zařazen i štafetový závod na koloběžkách, kde na místní trati vedle Pavilonu Anthropos předvedli někteří studenti velkou míru zručnosti a odvahy. V rámci závěrečné disciplíny museli soutěžící po zdolání všech výše jmenovaných disciplín překonat vzdálenosti mezi několika stromy po nízko zavěšených lanech.

Na 3. místě se umístili soutěžící z Gymnázia Vyškov – Tomáš Fojtík, Petr Cigánek a Markéta Vopelková.  Na 2. místě skončili studenti z Gymnázia tř. Kapitána Jaroše z Brna – Jaroslav Matuška, Michal Horák a Nikola Stračárová. Celkovými vítězi soutěže středních škol se stali pro rok 2009 studenti z Gymnázia tř. Kapitána Jaroše z Brna – Stanislav Mokrý, Tomáš Zahradníček a Michaela Marečková. Hlídky na 1. – 3. místě obdržely poháry a hodnotné ceny, všichni ostatní pak drobné upomínkové předměty na Univerzitu obrany.

Po dobrém obědě (pravý vojenský guláš) a vyhlášení výsledků opouštěli všichni soutěžící stadion v Pisárkách v dobré náladě a plni nevšedních zážitků. Takže brzy opět na viděnou při druhém ročníku poháru rektora UO v roce 2010.

Autor: mjr. Ing. Mgr. David Ulrich, foto: Dr. Pavel Pazdera, Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme