Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Univerzita obrany na Festivalu vědy 2009

DOCENDO DISCIMUS

 

Univerzita obrany na Festivalu vědy 2009

Festivalu vědy, jehož cílem je přiblížit lidem práci vědců zábavnou formou a který v Brně probíhá od 19. do 25. září 2009, se účastní také Univerzita obrany. Aktuální výsledky vědy a výzkumu předvedla naše škola na brněnském náměstí Svobody v sobotu 19. září, kdy byl týdenní festival zahájen takzvaným Dnem vědců.

Respekt dětí i dospělých vzbuzoval systém vojáka 21. století, který představili studenti Univerzity obrany. Odborný komentář podal návštěvníkům během dvou vystoupení na hlavním pódiu vedoucí Katedry vojenského managementu a taktiky Fakulty ekonomiky a managementu UO podplukovník Bedřich Rýznar. Upozornil například, že účelem systému je zajistit převahu na možných budoucích bojištích, tedy včetně zahraničních misí. K tomu může značně přispět začlenění malých, z vozidel sesednutých, nebo samostatně se pohybujících jednotek do takzvaného systému digitalizovaného bojiště. To v praxi znamená, že po vydání úkolu a v procesu jeho realizace má velitel celkový přehled o situaci na bojišti a stavu vlastních vojáků. Na základě takovýchto informací je schopen zajistit svým vojákům převahu, ochranu a umožnit jim splnění úkolu s vynaložením co nejmenšího úsilí a s co nejmenšími ztrátami.

Dalším zajímavým exponátem, který si získal velkou pozornost, byl průzkumně-bojový prostředek – bezosádková, dálkově ovládaná čtyřkolka. Čtyřkolka je prioritně určena k vedení průzkumu, tedy k zjišťování informací v zájmovém prostoru. Hlavním přínosem (oproti obdobným systémům zaváděným ve světě) je vysoká míra automatizace při vyhledávání, sledování či případném ničení cílů. Technické parametry tohoto systému objasňoval návštěvníkům kapitán Jan Mazal z téže katedry.

Rušno bylo také u bezpilotních systémů, které jsou řešeny jako komponenty systému Voják 21. století a které s velkým odborným přehledem trpělivě vysvětloval velkému množství návštěvníků spolupracovník Katedry vojenského managementu a taktiky Jozef Korčák. Operátor tak může sledovat informace přicházející z těchto systémů, v „reálném čase“ je pak poskytovat k využití příslušnému veliteli a v případě potřeby ničit zjištěné cíle. K vidění byly rovněž vizualizační a přehledové systémy pro taktické analýzy a optimalizace.

Další ukázkou výsledků vědecké práce univerzity bylo využití Dopplerovského radiolokátoru („radaru“) pro měření rychlosti, které návštěvníkům prezentoval příslušník Katedry radiolokace Fakulty vojenských technologií UO podplukovník Eduard Hoško.

Jednoznačně největší zájem návštěvníků Dne vědců u stánku Univerzity obrany byl o pracoviště funkční diagnostiky Centra tělesné výchovy a sportu, na němž si zájemci mohli otestovat svou fyzickou zdatnost. Zátěžovým testem na speciálním rotopedu se sledovaly a posuzovaly reakce a adaptace kardiorespiračních i jiných fyziologických funkcí na zatížení, především fyzické, a na jeho základě pracovník centra Zdeněk Veleba doporučoval návštěvníkům vhodné pohybové aktivity k zlepšení fyzického stavu.

Velký zájem veřejnosti o stánek Univerzity obrany potvrdil vysokou úroveň prestiže, kterou na naší škole má věda a výzkum. Festival vědy pokračuje celý tento týden řadou aktivit vysokoškolských a vědeckých pracovišť a bude ukončen v pátek 25. září 2009 Nocí vědců. Bližší informace o této akci naleznete na http://www.festivalvedy.cz.

Autor: Mgr. Zdeňka Dubová, foto: Brněnské kulturní centrum

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme