Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Příprava vrcholových manažerů zahájena

DOCENDO DISCIMUS

 

Příprava vrcholových manažerů zahájena

Na Univerzitě obrany byl 4. září 2009 za účasti náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Vlastimila Picka zahájen 23. kurz Generálního štábu. V prestižním kurzu, který poskytuje nejvyšší vojenské vzdělání v České republice, bude studovat osm vybraných důstojníků české armády.

Zástupce rektora Univerzity obrany plukovník gšt. Josef Trojan nejprve přivítal nové posluchače na akademické půdě a ve své prezentaci jim představil poslání, strukturu a hlavní činnosti univerzity, studium nevyjímaje. Jak zdůraznil, absolvování tohoto desetiměsíčního kurzu bude od posluchačů vyžadovat vysoké studijní nasazení a všestrannou aktivitu.

Poté mezi účastníky kurzu zavítal náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Vlastimil Picek. Obsahem jeho úvodní přednášky v kurzu byl stav plnění úkolů ozbrojených sil České republiky v roce 2009 a hlavní úkoly armády na rok 2010.

Generál Vlastimil Picek uvedl, že kromě jiného bylo v letošním roce jedním z hlavních úkolů pokračovat ve zvyšování podílu nasaditelných jednotek podle tzv. „istanbulských kriterií“. Tento cíl se podařilo splnit. Ve své přednášce hovořil také o negativních dopadech ekonomické krize na resort obrany. Následně přijatá restriktivní opatření se dotkla všech oblastí činnosti a rozvoje resortu MO, včetně nutnosti snížit počty personálu.

V další části své přednášky seznámil generál Picek přítomné se zpracovanou „Koncepcí rozvoje AČR“, která stanovuje cíle a postupy dalšího rozvoje AČR až do roku 2020. Rovněž jim definoval hlavní úkoly, které čekají českou armádu v roce 2010. K nim bude patřit například účast v zahraničních operacích a v rámci Evropské unie zapojení do přípravy „EU BG“ budovaného pod vedením Spolkové republiky Německo.

Zahájení výuky v prestižním kariérovém kurzu se dále zúčastnili poradce hejtmana Jihomoravského kraje Martin Bělčík a vedoucí Kanceláře strategie města Magistrátu města Brna Marie Zezůlková. Oba zástupci samosprávných orgánů prezentovali pohledy těchto orgánů na českou armádu a snažili se důstojníkům přiblížit problematiku kraje a města.

Odbornou přípravu posluchačů v kurzu Generálního štábu garantuje Ústav strategických a obranných studií UO v rámci programů celoživotního vzdělávání vyšších důstojníků.

Autor: Pavel Pazdera

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme