Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Slavnostní vyřazení absolventů Univerzity obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Slavnostní vyřazení absolventů Univerzity obrany

Pátek 31. červenec byl pro letošní absolventy Univerzity obrany významným a nezapomenutelným dnem. Své působení na této škole završili slavnostním vyřazením z vojenského vysokoškolského studia, které se tradičně odehrálo v prostorách kasáren na ulici Šumavská.

Slavnostnímu aktu vyřazení byli přítomni vzácní hosté – náměstek ministra obrany František Padělek a první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Josef Prokš. Pozvání dále přijali senátoři a poslanci Parlamentu ČR, ředitelé sekcí a odborů Ministerstva obrany ČR, zástupci operačních velitelství české armády, představitelé vojenských univerzit ze zahraničí, vojenští přidělenci států NATO, zástupci státní správy a místní samosprávy a delegace partnerských občanských sdružení. Slavnostního vyřazení se zúčastnili také rodinní příslušníci čerstvých absolventů Univerzity obrany.

Po společné přehlídce nastoupených jednotek náměstek ministra obrany František Padělek vyzvedl ve svém slavnostním projevu vynikající renomé a kvalitní odborné zázemí Univerzity obrany a podotkl, že svědectvím tohoto úspěchu jsou nejen současné studijní programy a s nimi související výsledky, ale především pedagogové a studenti. Na adresu absolventů pak řekl: „Jen skutečná vzdělanost ve spojení s pevnou vůlí a morálkou dokáže ubránit náš svět proti všemu zlému. V demokracii je vojenské povolání chápáno jako služba společnosti, tedy veřejná záležitost. Jste k tomu připraveni. Univerzita obrany, naše armáda a Česká republika mohou být na vás hrdé a věří vám.“

K přítomným promluvil také rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál v záloze Rudolf Urban, který absolventům mimo jiné řekl: „Mohu vás ujistit, že žádná vysoká škola nemůže nahradit univerzitu života, která stojí před vámi. Proto vám chci popřát, abyste zápočty této nejdelší školy, jež jsou obsaženy v každodenním řešení dílčích úkolů, prošli bez větších problémů. Náročnější jsou ovšem životní zkoušky. Ty bývají spojeny se zásadními, často nevratnými rozhodnutími v průběhu kariéry. Od vašeho přístupu, vynaloženého úsilí a kvality odevzdané práce bude záviset, zda půjdete převážně od úspěchu k úspěchu a prožijete příjemný pocit z dobře vykonané práce, nebo svou příležitost promarníte.“

Po projevech proběhl slavnostní akt vyřazení a to prostřednictvím nejlepšího absolventa Fakulty ekonomiky a managementu UO poručíka Marka Krejčíka, kterého rektor-velitel „pasoval“ univerzitním mečem před bojovým praporem školy.

V tomto akademickém roce bylo vyřazeno 135 absolventů vojenského prezenčního bakalářského studia. Univerzitu obrany celkem absolvovalo 250 studentů bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu. Sedm výtečných absolventů UO obdrželo věcný dar ministra obrany ČR. Deset nejlepších studentů bylo odměněno rektorem-velitelem UO formou peněžního daru a deset jich bylo odměněno děkany fakult. Nejlepší student specializace pozemních sil převzal cenu náčelníka Generálního štábu pozemních sil Španělska, kterou předal přidělenec obrany Španělského království plukovník Eduardo Palomo. Nejlepší student letecké specializace obdržel cenu velitele francouzské letecké akademie v Salon de Provence, kterou předal osobně velitel této školy brigádní generál Denis Mercier.

Poté zazněly zdravice náměstka primátora města Brna Olivera Pospíšila a předsedy Svazu letců plukovníka v záloze Oldřicha Rampuly. V rámci slavnostního aktu vyřazení byl bojový prapor Univerzity obrany dekorován Pamětní stuhou Svazu letců ČR.

Ceremoniální část vyřazení byla ukončena slavnostním pochodem a průletem letounů vzdušných sil nad prostorem kasáren. Hromadné vyhození čepic absolventů do vzduchu symbolizovalo radost z úspěšného ukončení studia na Univerzitě obrany. Za zvuků vojenské hudby pak už následovaly gratulace příbuzných a přátel studentů, které nyní čeká škola života.

Poručík Eduards Kurpnieks se například přiznal, že má ze slavnostního dne smíšené pocity. Na jedné straně radost z ukončení studia na naší univerzitě, na druhé straně smutek z toho, že po šesti letech opouští školu a vrací se do rodného Lotyšska, kde nastoupí jako velitel čety dekontaminace. „Univerzita mi dala perfektní vzdělání a to mě ze všeho těší nejvíce,“ dodal při loučení. Poručice Petra Pešková se netajila velkou radostí, protože se jí vyplnil její dávný sen, vždy totiž chtěla studovat meteorologii. Nyní má nastoupit jako meteorolog-analytik na letiště v Přerově.

Významný den pro absolventy vojenského a civilního studia Univerzity obrany poté pokračoval akademickou částí – slavnostní promocí. Promoce absolventů Fakulty ekonomiky a managementu a Fakulty vojenských technologií UO se uskutečnila v prostorách Mahenova divadla na Malinovského náměstí v Brně.

A zde je více fotografií.

Autor: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme