Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Slavnostní vyřazení absolventů kariérových kurzů

DOCENDO DISCIMUS

 

Slavnostní vyřazení absolventů kariérových kurzů

Nová radnice města Brna byla ve čtvrtek 25. června 2009 dějištěm slavnostního vyřazení, na kterém z rukou náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Vlastimila Picka a ředitele Ústavu strategických a obranných studií UO plukovníka gšt. Miloslava Váchy převzalo třicet devět důstojníků osvědčení o absolvování kariérových kurzů.

 

 

Šlo o 22. ročník kurzu Generálního štábu armádního generála Ludvíka Krejčího a 7. běh kurzu vyšších důstojníků, které realizoval Ústav strategických a obranných studií (ÚSOS) Univerzity obrany v rámci programů celoživotního vzdělávání vyšších důstojníků.

Vyřazení se dále zúčastnili rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál v záloze Rudolf Urban, náčelník štábu Velitelství společných sil plukovník gšt. Bedřich Vaculík a další členové akademické obce UO i rodinní příslušníci absolventů.

S úvodním projevem vystoupil ředitel ÚSOS plukovník gšt. Miloslav Vácha, který na adresu čerstvých absolventů řekl: "Jsem přesvědčen, že odcházíte ke svým jednotkám, útvarům a zařízením AČR s mnohem vyšším odborným teoretickým aparátem, než s kterým jste sem přišli. Při provádění obhajob závěrečných prací a závěrečných zkoušek jste prokázali dobré znalosti, za což vám všem patří dík a uznání. Nechť je vám absolvovaný kurz motivem i pro další vzdělávání a celkový rozvoj vaší osobnosti."

Součástí programu slavnostního vyřazení absolventů kariérových kurzů bylo také ocenění absolventů. Za výtečné plnění studijních povinností a výborné výsledky u závěrečných zkoušek věcný dar náčelníka Generálního štábu AČR obdrželi plukovník gšt. Pavel Rybák a major Vlastimil Kršek, cenu rektora-velitele UO získali podplukovník gšt. Jan Österreicher, majoři Luděk Ovčarik a Miroslav Mašita, věcný dar velitele Společných sil AČR převzali plukovník gšt. Karel Klínovský a major Stanislav Kováč.

K absolventům přednesl svůj krátký projev také generálporučík Vlastimil Picek. "Česká armáda v současné době pokračuje ve své zásadní reformě. Splnění jejího programu a cílů bude záviset především na lidech, na vojácích a důstojnících a na jejich schopnosti vyrovnat se s novými požadavky. Také vy, čerství absolventi právě ukončených kurzů, se vrátíte ke svým útvarům a převezmete svůj díl odpovědnosti za kvalitní uskutečnění reformy," řekl mimo jiné náčelník Generálního štábu AČR. Na závěr všem poblahopřál k dosaženým studijním výsledkům.

Fotogalerie slavnostního vyřazení

Autor: Pavel Pazdera, foto: Bohumil Vlk

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme