Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Chemici bilancovali výsledky vědecké práce na konferenci ve Vyškově

DOCENDO DISCIMUS

 

Chemici bilancovali výsledky vědecké práce na konferenci ve Vyškově

Ve dnech 17. a 18. 6. 2009 se konala v prostorách vysokoškolského klubu kasáren Dědice konference pořádaná Ústavem ochrany proti zbraním hromadného ničení na téma „Nové metody a technologie ochrany proti ZHN a průmyslovým škodlivinám“. Byla již třetí takovouto akcí v téměř pětileté historii ústavu. Konference se zúčastnilo celkem 89 účastníků, z toho 4 ze Slovenské republiky. Záštitu nad jejím konáním převzali rektor-velitel Univerzity obrany v Brně prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky generálmajor Ing. Miroslav Štěpán a ředitel Sekce vyzbrojování MO Mgr. Jiří Staněk.

 

 

Hlavním cílem konference bylo seznámit odbornou veřejnost s dosaženými výsledky ve vědecké a výzkumné práci za dobu trvání řešení úkolů vyplývajících z výzkumného záměru Ústavu OPZHN. Celkem bylo ve sborníku konference opatřeným ISBN uveřejněno 36 příspěvků. Formou aktivního vystoupení jich bylo prezentováno 33 v rámci 4 bloků jednání. Po úvodním vystoupení, ve kterém ředitel ústavu plk. prof. Ing. Dušan Vičar, CSc., seznámil účastníky konference se základními aspekty naplňování výzkumného záměru ústavu a se základními charakteristikami 5 řešených dílčích vědeckých úkolů. Poté následovala prezentace výsledků práce jednotlivých oddělení ústavu. Dílčí úkoly byly rozebrány vedoucím oddělení ochrany proti chemickým zbraním prof. Ing. Zbyňkem Koblihou, CSc., vedoucím oddělení ochrany proti jaderným zbraním doc. Ing. Petrem Sládkem, CSc., a zastupujícím náčelníkem oddělení chemického vojska mjr. Ing. Pavlem Otřísalem. Jednotliví vedoucí funkcionáři svými vystoupeními podrobněji přiblížili výsledky řešených vědeckých úkolů oddělení a tím vytvořili platformu pro prezentaci konkrétních rozpracovaných úkolů jednotlivými řešiteli.

Konference se stala fórem pro diskusi o změnách v chápání bezpečnostních hrozeb na počátku 21. století a jejich možného vlivu na metody a technologie ochrany proti ZHN a průmyslovým nebezpečným látkám. Současně se stala místem pro výměnu názorů a zkušeností z problematiky detekce a analýzy zájmových škodlivin, dekontaminace, ochrany a činností souvisejících s posláním chemického vojska i dalších základních složek Integrovaného záchranného systému České republiky při ochraně proti ZHN a průmyslovým nebezpečným látkám a možností rozvoje jejich vzájemné spolupráce. Přednesené výsledky vědecké práce vyvolaly zajímavé a velice přínosné diskuse, které byly vedeny na formální i neformální úrovni a to nejen v rámci oficiální části jednání konference, ale i v rámci společenského večera.

 

Autor: mjr. Ing. Pavel Otřísal, foto: Andrej Lukáč

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009 ​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme