Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Velitelsko-štábní cvičení Kurzu vyšších důstojníků

DOCENDO DISCIMUS

 

Velitelsko-štábní cvičení Kurzu vyšších důstojníků

Ve dnech 4. až 7. května a 1. až 3. června letošního roku proběhlo velitelsko-štábní cvičení posluchačů KVD organizované Ústavem strategických a obranných studií (ÚSOS) Univerzity obrany Brno.  

 

 

Cvičení se uskutečnilo na závěr desetiměsíčního kurzu. Prověřilo cvičící ve štábní práci a pedagogický sbor v řízení cvičení. Tematika cvičení odrážela problematiku plánování nasazení sil EU BG do prostorů odpovědnosti. Cvičící byli uvedeni do situace přepravy kontingentu EU BG na vzdálenost přesahující 5000 km. Z úrovně velitelství FHQ řešili pořadí a strukturu přepravovaných sil a prostředků po moři, vzduchem a způsoby taktických přesunů na teritoriu operačního nasazení. K tomu využívali Operačně taktický systém velení a řízení pozemních sil.

I přes poměrně složitou problematiku, která byla aplikací operací na udržení míru, posluchači kurzu vyšších důstojníků po odpovědné přípravě cíle cvičení zvládli. K nejlepším účastníkům patřil kpt. Ing. Martin Krška. Oproti minulým cvičením EU BG, včetně mezinárodního cvičení „Dobré sousedství“, bylo procvičováno také řízení operace v prostoru odpovědnosti, s použitím taktického simulátoru.

S využitím zkušeností příslušníků Centra simulačních a trenažérových technologií v Brně a zpracovatelského týmu cvičení, se podařilo rozehrát situace, které by mohly činnost EU BG ovlivnit a na které musí být velitelé a štáby připraveni. Vzhledem k omezenému rozsahu této informace nelze podrobněji analyzovat možné úkoly EU BG. Je však evidentní, že připravenost zejména velitelů a štábů na tak rozsáhlou a obtížnou problematiku, musí jít v předstihu před praxí, což je zejména úkolem škol a kurzů kariérního vzdělávání. Poděkování za nasazení a úspěšné provedení cvičení patří všem posluchačům i ostatním příslušníkům ÚSOS zabezpečujících cvičení.  

 

Autor: pplk. Ing. Leoš Halíř, foto: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme