Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Vědecká konference studentů FEM - 2009

DOCENDO DISCIMUS

 

Vědecká konference studentů FEM - 2009

Studentská tvůrčí činnost je jednou z hlavních forem systematické práce s nadanými a talentovanými studenty. Současně rozvíjí schopnost studentů samostatně a tvůrčím způsobem řešit odborné problémy, které mimo jiné přispívají k odbornému rozvoji a formování jejich osobnosti.

Na Fakultě ekonomiky a managementu působilo v letošním roce v rámci studentské tvůrčí činnosti celkem 29 pomocných vědeckých a 31 pomocných pedagogických sil.       

 

 

Každoročním vyvrcholením aktivit studentů v této oblasti je uskutečnění vědecké konference, která umožňuje formou soutěže srovnání dosažených výsledků, výměnu poznatků, zkušeností a rovněž možnost navázání nových kontaktů, především se studenty ze zahraničí.

Vědecká konference studentů je každoročně pojata jako „otevřená“ a tak se do ní se svými pracemi přihlásili i studenti, kteří v daném roce nebyli zapojeni do vědecké práce jako pomocné vědecké, či pedagogické síly. V letošním roce se vědecká konference uskutečnila ve dvou termínech.

V prvním termínu, dne 12. května 2009, proběhla soutěž v šesti soutěžních sekcích: „Aplikovaná matematika a informatika“, „Aplikované ekonomické disciplíny“, „Ekonomická teorie, právo a personalistika“, „Ochrana obyvatelstva“, „Bezpečnost prostředí“, „Vojenské vědy a management“. V průběhu soutěže bylo prezentováno celkem 36 soutěžních prací studentů fakulty a 10 prací zahraničních studentů.  

Spolu se studenty FEM se konference v prvním kole zúčastnili studenti vojenských univerzit a vysokých škol z Bulharska, Maďarska, Rumunska a Slovenska. Zahraniční studenti získali v daných sekcích celkem dvě první a tři třetí místa. Všichni zahraniční studenti dostali, kromě diplomů a čestných uznání, rovněž propagační materiál o UO a FEM, který jim bude připomínat jejich účast na této konferenci.

Ve druhém termínu, dne 20. května 2009, proběhla soutěž v sekcích „Logistika armády“ a „Služby logistiky“. Prezentováno bylo celkem 20 soutěžních prací studentů fakulty.

Nejpočetněji byly obsazeny sekce „Ochrana obyvatelstva“, a „Ekonomická teorie, právo a personalistika“.

Poznatky z jednotlivých sekcí potvrdily u většiny soutěžících velmi dobrou úroveň předložených prací a rovněž schopnost talentovaných studentů efektivně přispívat k celkovému rozvoji oblasti vědy a výzkumu na fakultě.

 

 

 Autor: Ing. Štefan Liška, Foto: Mgr. Zdenka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme