Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
6. Vědecká konference studentů FVT UO s mezinárodní účastí

DOCENDO DISCIMUS

 

6. Vědecká konference studentů FVT UO s mezinárodní účastí

Květnové dny jsou pro studenty nejen ve znamení blížícího se závěru semestru a s tím spojenou blízkostí zkoušek a zápočtů, ale také ve znamení vrcholu studentské tvůrčí činnosti. Na Fakultě vojenských technologií UO je jí věnována po celý akademický rok patřičná pozornost. Práce studentů vrcholí účastí na soutěži STČ, která se koná tradičně v rámci Vědecké konference studentů s mezinárodní účastí. Letošního roku, ve dnech 12. – 13. května, proběhla v historii FVT tato konference již pošesté. Byla příležitostí pro studenty veřejně prezentovat výsledky své práce dosažené v rámci studentské tvůrčí činnosti, a také velkou příležitostí pro vzájemné porovnání výsledků nejen v rámci Fakulty vojenských technologií, ale i v rámci technicky zaměřených fakult vojenských vysokých škol ze zahraničí.

 

 

Při soutěži byla odbornými komisemi hodnocena úroveň jednotlivých prací i schopnost soutěžících práce prezentovat a obhájit. Práce probíhala v následujících sekcích: 

1. Pozemní vojenská technika, zbraně a munice (13 prací, vítěz: prap. Bc. Pavel Klapal s prací „Diagnostika systémů vozidel se sběrnicí CAN“, vedoucí: pplk. Ing. Jan Furch, Ph.D., a Ing. Tomáš Túró).

2. Letecká technika, technika PVO a její použití (10 prací, vítěz: pprap. Tomáš Cáp s prací:  Technická a taktické možnosti řízené střely AIM-120 AMRAAM, vedoucí: doc. Ing. Miroslav Janošek, CSc.).

3. Informační technologie a komunikační systémy (5 prací, prap. Jan Moravec s prací:  PHP webový správce OpenPGP (GnuPG, PGP) šifrovacích klíčů pplk. Ing. Ladislav Hagara).

4. Speciální konstrukce a materiály, GIS (10 prací, vítěz Slawomir Dyjak, WAT Warszava, s prací: „Combustion synthesis of titanium carbide nanopowder“).

5. Elektrotechnické systémy (5 prací, pprap. Pavel Králík, s prací: „Generátor AM a FM signálu s DDS“ vedoucí: prof. Ing. Karel Hájek, CSc.).

 

Studentům, kteří se umístili v jednotlivých sekcích na prvních třech místech, předal na závěr konference proděkan pro vědeckou činnost fakulty prof. RNDr. Jan Kohout, CSc., diplomy a podle stipendijního řádu bude rovněž podán návrh na finanční odměny.

 

 

 

Autor: Ing. Otakar Petříček, Ph.D., foto: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme