Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Zkušenosti AČR ze soudobých operací je třeba efektivně zúročit

DOCENDO DISCIMUS

 

Zkušenosti AČR ze soudobých operací je třeba efektivně zúročit

To byl jeden ze stěžejních závěrů pracovního semináře, který proběhl 29. dubna 2009 na síni vědecké rady Univerzity obrany s názvem „Příprava a vedení operací – zkušenosti z použití vojsk“ s cílem vyměnit si názory k rozšíření poznatků a získání zkušeností v oblasti použití AČR v soudobých operacích. Semináře se zúčastnili bývalí velitelé kontingentů AČR, hosté z MO ČR, Velitelství výcviku–Vojenské akademie, Fakulty ekonomiky a managementu a ÚSOS naší univerzity a firmy DELINFO, jakož i příslušníci 22. kurzu Generálního štábu (KGŠ).


Úvodní tématika byla věnována současné situaci a hlavně perspektivě mnohonárodních operací s účastí AČR v systému evropské a globální bezpečnosti. Ředitel Společného operačního centra MO generálmajor Ing. Jiří Halaška, Ph.D. v zahajovacím projevu zdůraznil nové přístupy při řešení krizí s využitím vojenských sil, kde rozhodující úlohu musí sehrát realizace Effects-Based Approach to Operationss (EBAO), což z daleka není jen problém samotných vojáků, ale je to výzva směrovaná na naše politiky a orgány národních a mezinárodních bezpečnostních organizaci.

Nové pohledy na perspektivu použití ozbrojených sil v budoucích operacích ve svých vystoupeních vyjádřili Mgr. Richard Stojar, Ph.D. z Ústavu strategických a obranných studií (ÚSOS), velitel Velitelství výcviku–Vojenské akademie plk. Ing. Jaromír Zůna a příslušník 22. KGŠ pplk. prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D.

Hlavní část semináře se zabývala operacemi s účastí AČR na Středním východě, v Africe a v Kosovu. Bývalí velitelé z misí (plk. gšt. Ing. Ivo Střecha, plk. gšt. Ing. Milan Kovanda a pplk. Ing. Jiří Roček) referovali o zkušenostech z přípravy a vedení operací ISAF PRT Logar, Enduring Freedom a Joint Enterprise. Zajímavé byly informace prorektora UO plk. Ing. Jaroslava Průchy o místě a úloze operačního velitelství EUFOR při řízení operace EU v Čadu, příslušníka Institutu doktrín pplk. Ing. Dušana Faltýnka z práce v misi NTM-I v Bagdádu a pplk. Ing. Petra Koziela (ÚSOS) o přípravě CZE/SVK BG EU se zaměřením na OHQ. Inspirující, resp. provokující vystoupení plk. Ing. Karla Klínovského, pplk. Ing.Jaroslava Štrupla (oba 22. KGŠ) a Ing. Pavla Zony (ÚSOS), jakož i následná diskuse potvrdila, že problematika misí s účastí AČR je složitá, pro stát finančně náročná a je nutné vést debaty i na vědecké bázi, kde má Univerzita obrany své nezastupitelné místo.

Závěrečná část semináře byla ve znamení Lessons Learned. Daří se nám navést efektivní systém? Náčelník Institutu doktrín plk. gšt. Ing. Tomáš Rak v úvodu tohoto panelu v hrubých rysech objasnil celý proces, Ing. Vlastimil Galatík, CSc. (ÚSOS) nastínil nové pohledy při jeho prosazování a uvedl, kde a jak sehrává v tomto systému svou úlohu ÚSOS. Praktické uplatňování systému při vytváření databáze zkušeností a poznatků v oblasti výstavby a použití ženijního vojska AČR zpestřil svým vystoupením plk. Ing. Ota Rolenec (22. KGŠ). V každém případě však zaznělo, že stále je co zlepšovat.

Ve svém závěrečném slově shrnul moderátor pracovního semináře, zástupce ředitele-vedoucí oddělení studií vojenského umění ÚSOS plk. gšt. Ing. Ján Spišák, že se cíl podařilo naplnit. Zdůraznil nutnost rozvoje vojenské teorie, zvláště teorie vojenského umění v podmínkách soudobého a budoucího operačního prostředí, ve kterém se vojenské operace povedou.


Ukázalo se, že problematika použití vojsk s účastí AČR v soudobých operacích je tak široká, že bychom potřebovali ne jeden, ale několik dní k tomu, abychom vše potřebné probrali. V takovýchto zaměstnáních (na bázi výuky v KGŠ) budeme pokračovat i v budoucnu. Naprostá většina účastníků semináře byla přesvědčena, že čas strávený na něm patří k těm racionálnějším investicím. V nejbližších dnech lze očekávat možnost stažení sborníku z tohoto semináře z elektronické verze časopisu „Obrana a strategie“. 

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme