Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Joint Operations 2030

DOCENDO DISCIMUS

 

Joint Operations 2030

Druhým dnem pokračuje na Univerzitě obrany mezinárodní konference na téma „Joint Operations 2030“, kterou pořádá Ústav strategických a obranných studií Univerzity obrany.

V úvodu jednání vystoupil rektor Univerzity obrany prof. Ing. Rudolf Urban, CSc. Podtrhl důležitost a nutnost společného komplexního přístupu k budoucím výzvám, které budou utvářet Alianci, a tedy i ČR v dlouhodobé perspektivě. Vedoucí projektu „Joint Operations 2030“ Dr. Paul Massel (CAN) poděkoval za opětovné vytvoření podmínek pro jednání a zhodnotil pokrok, jehož bylo dosaženo v rámci prvního jednání týmu v roce 2007 na Univerzitě obrany.

V závěru dnešního dne je pro účastníky konference připravena ve výzkumném ústavu ve Vyškově dynamická ukázka v oblasti elektromagnetické kompatibility a OPZHN.

Konference navazuje na národní příspěvek do dlouhodobé vědecké studie „Joint Operations 2030“ pořádané v rámci NATO RTO – Panel SAS – 066 „Joint Operations 2030“ a zároveň je jeho součástí. Cílem mezinárodní konference je vzájemná výměna zkušeností v dané oblasti a především seznámení se s dosavadními výsledky práce a aktivitami jednotlivých členů pracovního týmu JO 2030, představující národní příspěvky této dlouhodobé vědecké studie. Mezinárodní konference se účastní zástupci z Kanady, Velké Británie, Nizozemska, Francie, Slovinska, Belgie, Norska, Dánska, Německa, Itálie, USA a zástupce NATO HQ a ACT.

Autor: pplk. Ing. Ivo Pikner, Ph.D., Foto: Mgr. Zdeňka Dubová, Ing. Bohumil Vlk

 Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme