Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Akční "prázdniny" ve Vyškově

DOCENDO DISCIMUS

 

Akční "prázdniny" ve Vyškově

Kasárna ve Vyškově a Vojenský výcvikový prostor Březina bývají během srpna a září dočasným azylem studentů Univerzity obrany. Zatímco budoucí studenti prvních ročníků zde každoročně absolvují základní vojenskou přípravu, nastávající studenti druhých a třetích ročníků procházejí základním aplikačním kurzem.

Připravují se tak pro výkon budoucího povolání u útvarů a zařízení Armády ČR podle odborností. Aplikačního kurzu, který zajišťuje Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově, se letos účastní téměř tři stovky studentů Univerzity obrany.

Po dvoutýdenní teoretické části přípravy probíhal ve srubovém táboře (od 24. do 27. srpna) nepřetržitý vojenský výcvik posluchačů budoucích druhých ročníků. (Jejich o rok starší kolegové jej absolvovali o týden dříve.) Sestával z taktické přípravy (na stupni družstvo), topografické přípravy, zdravotní přípravy, psychologie komunikace, informačních systémů a tělesné výchovy. Po každodenním skončení výuky následovala u všech jednotek podobná činnost jako v misích. Základna tábora byla přísně střežena, takže hlídce neunikl žádný cizí narušitel. I to je součástí výuky, a jak jsme při vstupu do objektu poznali na vlastní kůži, kontrola musí být důsledná, nekompromisní a přísná.

Dne 26. srpna 2009 probíhal na třech pracovištích mimo jiné také výcvik v taktické přípravě. Praporčík Petr David z oddělení vševojskové přípravy Institutu vzdělávání VeV–VA, který výcvik vedl, si práci s vojáky pochvaloval: „Zpočátku se jim moc pracovat nechtělo, ale našli jsme společnou řeč. Teď podávají dobré výsledky, i když si často sáhnou na dno svých sil. Opravdu se snaží a zaslouží si pochvalu.“ Po těžkém drilu, sestávajícího například z nácviku pohybu vojáka po bojišti v sekcích a týmech, manévrech družstva při nastřelení sestavy z různých směrů v modelových situacích a vyvázání se například tzv. „oponou“ či „vytlačováním“, je příští týden čekají ostré střelby.

Přesto, že kurz je fyzicky i psychicky náročný, panovala mezi studenty dobrá nálada. Na některých bylo znát známky únavy, kterou znásobovalo teplé letní počasí. Velitel čety podpraporčík Jan Theuer (student oboru ekonomika obrany státu FEM) byl v dobrém rozpoložení: „Jelikož jsem tady již podruhé, vím, co můžu od výcviku čekat. Jsem rád, že nás tady učí odborníci – specialisté, díky nim se dost naučíme. Obtížné je pro mě, že musím velet, ale zase získám zkušenost.“ Jeho kolegyně podpraporčice Petra Kroupová oceňuje propojení výcvikové teorie a praxe: „Líbí se mi, že to, co nás ve Vyškově v teoretické části naučí, si pak můžeme vyzkoušet hned v praxi přímo v terénu. Na výcviku se také více sblížíme, více si pomáháme, více spolu komunikujeme. Tím, že žijeme určitý čas v jedné komunitě, se prověřují rovněž mezilidské vztahy.“

Aplikační kurz posluchačů Univerzity obrany bude ukončený zkouškou, která prověří schopnosti studentů-vojáků velet družstvu a četě a aplikovat poznatky získané během kurzu. Budoucí třeťáci projdou křtem teoreticko-praktických zkoušek 16. září 2009 a obdrží osvědčení o absolvování základního aplikačního kurzu. Budoucí druháci je absolvují 23. září 2009 a získají osvědčení o absolvování praporčického kurzu.

Autor: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme