Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Volba kandidáta na rektora

DOCENDO DISCIMUS

 

Volba kandidáta na rektoraVýsledky volby kandidáta na funkci rektora UO v Brně

Dne 16.6.2020 proběhlo řádné zasedání AS UO v Brně a jako jeden z projednávaných bodů byla volba kandidáta na funkci rektora. Již v prvním kole zvítězila s 16 hlasy (z možných 27 hlasů) plk. gšt. doc. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D., vedoucí Katedry  molekulární patologie a biologie FVZ. Dokumenty ke jmenování nového rektora UO zašle AS UO příslušným institucím.

                 17.6.2020                                                                   doc. PhDr. Hubert Hrdlička, CSc.,

                                                                                                   předseda volební komise AS UO

3.3.2020 • Volební komise AS UO obdržela volební prohlášení kandidáta na rektora plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandra Štefka. Text prohlášení je k dispozici na adrese: 

https://www.unob.cz/vedeni/Stranky/volebni_programy_kandidatu_na_rektora.aspx.

Volební komise AS UO obdržela volební prohlášení kandidátky na rektorku plk. gšt. doc. RNDr. Zuzany Kročové, Ph.D. Text prohlášení je k dispozici na adrese: 

https://www.unob.cz/vedeni/Stranky/volebni_programy_kandidatu_na_rektora.aspx.


18.2.2020 • Volební komise AS UO pro volbu kandidáta na rektora UO obdržela druhou nominaci pro plk. doc. Ing. Zdeňka POKORNÉHO, Ph.D., prorektora pro vědeckou a expertní činnost UO a 6. a 7. nominaci pro plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandra ŠTEFKA, VK 208.

Volební komise AS UO pro volbu kandidáta na rektora UO obdržela nominaci pro plk. doc. Ing. Zdeňka POKORNÉHO, PhD., prorektora pro vědeckou a expertní činnost UO.

Volební komise AS UO pro volbu kandidáta na rektora UO obdržela pátý návrh na plk. gšt. doc. RNDr. Zuzanu KROČOVOU, Ph.D., vedoucí Katedry molekulární patologie a biologie FVZ UO.


14.2.2020 • Volební komise AS UO pro volbu kandidáta na rektora UO obdržela již 4. nominaci pro plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandra ŠTEFKA, vedoucího katedry 208.

Volební komise AS UO pro volbu kandidáta na rektora UO obdržela již 5. nominaci pro plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandra ŠTEFKA, vedoucího katedry 208.

Volební komise AS UO pro volbu kandidáta na rektora UO obdržela již 4. nominaci pro plk. gšt. doc. RNDr. Zuzanu KROČOVOU, Ph.D., vedoucí Katedry molekulární patologie a biologie FVZ.


13.2.2020 • Volební komise AS UO pro volbu kandidáta na rektora UO obdržela volební prohlášení od plk. gšt. doc. Ing. Vladana HOLCNERA, Ph.D., ředitele CJV UO.

Toto prohlášení je k dispozici na adrese:

https://www.unob.cz/vedeni/Stranky/volebni_programy_kandidatu_na_rektora.aspx


13.2.2020 • Volební komise AS UO pro volbu kandidáta na rektora UO obdržela již 3. nominaci pro plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandra ŠTEFKA, vedoucího katedry  208.


5.2.2020 • Volební komise AS UO pro volbu kandidáta na rektora UO obdržela 3. návrh na plk. gšt. doc. Ing. Vladana HOLCNERA, Ph.D., ředitele CJV UO.


3.2.2020 •  Volební komise AS UO pro volbu kandidáta na rektora UO obdržela druhý  návrh na plk. gšt. doc. Ing. Vladana HOLCNERA, Ph.D., ředitele CJV UO.


28.1.2020 • Volební komise AS UO pro volbu kandidáta na rektora UO obdržela další návrh.

Navrhovaným kandidátem je plk. gšt. doc. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D., ředitel CJV UO.


23.1.2020 • Volební komise AS UO pro volbu kandidáta na rektora UO obdržela třetí návrh na  plk. gšt. doc. RNDr. Zuzanu KROČOVOU, Ph.D., vedoucí Katedry molekulární patologie a biologie FVZ UO.


23.1.2020 • Volební komise AS UO pro volbu kandidáta na rektora UO obdržela další návrh.

Navrhovanou kandidátkou je plk. gšt. doc. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D., vedoucí Katedry molekulární patologie a biologie FVZ UO. 


22.1.2020 • Volební komise AS UO pro volbu kandidáta na rektora UO obdržela další návrhy.

Navrhovanou kandidátkou je plk. gšt. doc. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D., vedoucí Katedry molekulární patologie a biologie FVZ UO.

Další návrh na kandidáta na rektora obdržel  plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr ŠTEFEK, vedoucí Katedry protivzdušné obrany FVT UO. 

                                                     

21.1.2020 • Volební komise AS UO pro volbu kandidáta na rektora UO obdržela první návrh.

Navrhovaným kandidátem je plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr ŠTEFEK, vedoucí katedry K-208 FVT UO.


20.11.2019 • Akademický senát Univerzity obrany v Brně na svém zasedání dne 20. listopadu 2019 na základě čl. 14 odst. 1 Jednacího řádu Akademického senátu Univerzity obrany v Brně projednal a schválil usnesení, kterým vyhlašuje volbu kandidáta na rektora.

   

                                                                doc. PhDr. Hubert Hrdlička, CSc.,

                                                                              předseda volební komise
Ke stažení: 

Návrh kandidáta na rektora - plk. Pokorný (1)

Návrh kandidáta na rektora - plk. Pokorný (2)


Návrh kandidáta na rektora - plk. gšt. Holcner (1)

Návrh kandidáta na rektora - plk. gšt. Holcner (2)

Návrh kandidáta na rektora - plk. gšt. Holcner (3)


Návrh kandidáta na rektora - plk. gšt. Štefek (1)

Návrh kandidáta na rektora - plk. gšt. Štefek (2)

Návrh kandidáta na rektora - plk. gšt. Štefek (3)

Návrh kandidáta na rektora - plk. gšt. Štefek (4)

Návrh kandidáta na rektora - plk. gšt. Štefek (5)

Návrh kandidáta na rektora - plk. gšt. Štefek (6)

Návrh kandidáta na rektora - plk. gšt. Štefek (7)


Návrh kandidáta na rektora - plk. gšt. Kročová (1)

Návrh kandidáta na rektora - plk. gšt. Kročová (2)

Návrh kandidáta na rektora - plk. gšt. Kročová (3)

Návrh kandidáta na rektora - plk. gšt. Kročová (4)

Návrh kandidáta na rektora - plk. gšt. Kročová (5)


Usnesení AS UO k vyhlášení volby kandidáta na rektoraOdkaz:

Volební programy kandidátů na rektora UO

Za obsah stránky odpovídá Pavlína Ďurišová


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme