Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Vědecká rada

DOCENDO DISCIMUS

 

Vědecká rada

​​​

 Předseda1.brig. gen. prof. Ing.BohuslavPřikryl, Ph.D.Rektor

 Místopředseda


2.plk. doc. Ing. ZdeněkPokorný, Ph.D.PVEČ

 Interní členové

3.prof. Ing.DaliborBiolek, CSc.FVT
4.prof. MUDr. PavelBoštík, Ph.D.D FVZ
5.plk. Ing. JanDrozd, Ph.D.D FVL
6.plk. gšt. prof. Ing. Stanislav Florus, CSc.Ř ÚOPZHN
7.prof. PhDr.FrantišekHanzlík, CSc.FVL
8.plk. gšt. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.FVZ
9.prof. Ing. RudolfJalovecký, CSc.FVT
10.prof. MUDr.LadislavJebavý, CSc.FVZ
11.plk. Ing.LuděkJedlička, Ph.D.PRI
12.prof. MUDr.JiříKassa, CSc.FVZ
13.prof. RNDr.Jan Kohout, CSc.FVT
14.prof. PhDr.MiroslavKrč, CSc.FVL
15.plk. Ing. VlastimilNeumann, Ph.D.D FVT
16.doc. Ing. AlenaOulehlová, Ph.D.FVL
17.pplk. prof. RNDr.MiroslavPohanka, Ph.D., DSc.FVZ
18.prof. Ing. LadislavPotužák, CSc.FVL
19.doc. Ing. JosefProcházka, Ph.D.CBVSS
20.doc. Mgr. Ing.RadomírSaliger, Ph.D.
FVL
21.doc. RNDr.MarekSedlačík, Ph.D.PVZS
22.prof. Ing. VáclavTalhofer, CSc.FVT
23.prof. Ing.ZdeněkVintr, CSc., dr. h. c. FVT
     
Externí členové
24.prof. MUDr.PetrDítě, DrSc.FN Ostrava
25.doc. Ing.BlahoslavDolejší, CSc.MO Praha
26.prof. Dr. Ing.Aleš DudáčekVŠB-TU Ostrava
27.prof. Ing. Radim Farana, CSc.Mendelova univerzita
v Brně
28prof. MUDr.JosefFusek, DrSc. UP Pardubice
29.prof. PhDr.Jana Geršlová, CSc.Univerzita Palackého
v Olomouci
30.Ing.RadekHauerlandČZ a.s., Uherský Brod
31.doc. MUDr. RNDr. MilanKaška, Ph.D.UK Hradec Králové
32.prof. JUDr. PhDr.MiroslavMareš, Ph.D.MU Brno
33.doc. Ing. JozefPuttera, CSc.AOS Liptovský Mikuláš
34.doc. JUDr. Mgr. JosefSalač, Ph.D., dr. h. c. PA ČR Praha
35.doc. MUDr.Miloslav Salavec, CSc.FN Hradec Králové
36.Ing. Petr VančuraMO Praha
37.genpor. Mgr. Ing. JaromírZůna, Ph.D., MSc. GŠ AČR

 Stálí hosté

1.doc. Ing. JakubOdehnal, Ph.D.PK
2.mjr. doc. Ing.  KarelŠilinger, Ph.D.PdVČ FVL
3.pplk. Ing. Jiří Štoller, Ph.D.PdVČ FVT
 Tajemník

 Ing.MilanHanousek, Ph.D. 


Za obsah stránky odpovídá Ondřej Klanica
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme