Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Prorektor pro kvalitu

DOCENDO DISCIMUS

 

Prorektor pro kvalitu

doc. Ing. Jakub Odehnal, Ph.D.Telefon: 973 442 197, 973 443 809
E-mail: jakub.odehnal@unob.cz
Pracoviště: Kounicova 65
 


Curriculum vitae

Narozen 2. 7. 1982 v Přerově. Po maturitě na Gymnáziu Kojetín absolvoval Fakultu ekonomiky a managementu Univerzity obrany a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity. V roce 2015 obhájil v oboru Ekonomika obrany státu habilitační práci s názvem Mnohorozměrná analýza determinantů vojenských výdajů. Na Univerzitě obrany působil jako akademický pracovník katedry ekonomie a následně jako proděkan pro studijní a pedagogickou činnost na Fakultě vojenského leadershipu. 

Ve vědeckovýzkumné činnosti se dlouhodobě věnuje problematice ekonomiky obrany státu. Publikuje v domácích i zahraničních časopisech, pravidelně vystupuje na mezinárodních konferencích. Po dobu svého působení na Univerzitě obrany se podílel na řešení několika specifických výzkumů, působí jako hlavní řešitel Dlouhodobého záměru rozvoje organizace. V roce 2015 působil jako člen pracovní skupiny NATO SAS-113, v roce 2016 absolvoval zahraniční pracovní stáž v USA. 

V pedagogické činnosti působí na Univerzitě obrany jako garant předmětu, přednášející a vedoucí závěrečných prací. Externě působil na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme