Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Kolegium rektora

DOCENDO DISCIMUS

 

Kolegium rektora

​​​

Zasedání kolegia svolává a řídí rektor UO brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. 


       Členové kolegia rektora:

1. brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor-velitel UO v Brně
2. plk. Ing. Luděk JEDLIČKA, Ph.D. prorektor pro rozvoj a internacionalizaci
3. doc. RNDr. Marek SEDLAČÍK, Ph.D. prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů
4. plk. doc. Ing. Zdeněk POKORNÝ, Ph.D. prorektor pro vědeckou a expertní činnost
5. doc. Ing. Jakub ODEHNAL, Ph.D. prorektor pro kvalitu
6. plk. gšt. Ing. Alois MATÝZKA zástupce rektora-velitele
7. Ing. Pavel NOVOTNÝ kvestor UO v Brně
8. dr. Miloš DYČKA, CSc.         kancléř UO v Brně
9. plk. Ing. Jan DROZD, Ph.D. děkan Fakulty vojenského leadershipu
10. plk. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D. děkan Fakulty vojenských technologií
11. prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D. děkan Fakulty vojenského zdravotnictví
12. plk. gšt. prof. Ing. Stanislav FLORUS, CSc. ředitel Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení
13. doc. Ing. Josef PROCHÁZKA, Ph.D. zastupující ředitel Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií
14. plk. Mgr. Petr HANÁK                                    ředitel Centra tělesné výchovy a sportu
15. plk. gšt. doc. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. ředitel Centra jazykového vzdělávání
16. prof. MUDr. Jiří KASSA, CSc.         předseda Akademického senátu UO v Brně 
17. štprap. Bc. Milan HELEKAL. vrchní praporčík  
18. plk. prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D. zástupce UO v předsednictvu Rady vysokých škol
Za obsah stránky odpovídá Miloš Dyčka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme