Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Kolegium rektora

DOCENDO DISCIMUS

 

Kolegium rektora

​​​

Zasedání kolegia svolává a řídí rektor UO brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. 


       Členové kolegia rektora:

1. plk. Ing. Luděk JEDLIČKA, Ph.D.

prorektor pro rozvoj a internacionalizaci

2. doc. RNDr. Marek SEDLAČÍK, Ph.D.

prorektor pro vzdělávání  a záležitosti studentů

3. plk. doc. Ing. Zdeněk POKORNÝ, Ph.D.

prorektor pro vědeckou a expertní činnost

​   4. doc. Ing. Jakub ODEHNAL, Ph.D.​prorektor pro kvalitu

4. Ing. Pavel NOVOTNÝ

zástupce rektora-kvestor

5. plk. gšt. Ing. Milan MAREK

zástupce rektora

6. plk. gšt. doc. Ing. Ivo PIKNER, Ph.D.

děkan Fakulty vojenského leadershipu

7. plk. prof. Ing. Martin MACKO, CSc.

děkan Fakulty vojenských technologií

8. prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D.

děkan Fakulty vojenského zdravotnictví

9. prof. MUDr. Jiří KASSA, CSc.

předseda Akademického  senátu UO

10. dr. Miloš DYČKA, CSc.

kancléř,  tajemník kolegia

11. plk. prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

zástupce UO  v předsednictvu  Rady vysokých škol

12. Mgr. Iva TAUŠOVÁ

předsedkyně ZO ČMOSA na UO

13. št.prap. Milan HELEKAL

vrchní praporčík

Stálí hosté kolegia rektora:

1. plk. doc. Ing. Zdeněk SKALIČAN, CSc.

ředitel Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení

2. genpor. ve. výsl. Ing. Jaroslav KOLKUS

ředitel Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií

3. plk. Mgr. Petr HANÁK

ředitel Centra tělesné výchovy a sportu

Za obsah stránky odpovídá Miloš Dyčka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube