Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Etická komise

DOCENDO DISCIMUS

 

Etická komise

Složení Etické komise Univerzity obrany v Brně pro funkční období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022:

 

Stálí členové:

doc. PhDr. Ivana NEKVAPILOVÁ, Ph.D., FVL

kpt. Mgr. Klára DUŠKOVÁ,  FVZ

PhDr. Libor FRANK, Ph.D., CBVSS - VŠ

Mgr. Robert HELÁN, Ph.D., CJV

nprap. Martin KRUŠINA, ŠP

Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Rektorát, OdKVE-SkPS 

pplk. PhDr. Jiří SEKANINA, Ph.D., CTVS

rtn. Stanislav SOLČANSKÝ, student 14-5VV

prof. Ing. Václav TALHOFER, CSc., FVT

pplk. Dr. Ing. Alena TOKÁROVÁ, ÚOPZHN

 

Dočasný člen:

pplk. Mgr. František VANĚČEK – zastupuje pplk. Sekaninu po dobu jeho účasti v KGŠ.

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme