Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Ústav zpravodajských studií

O pracovišti

Ústav zpravodajských studií (ÚZS) je součástí Univerzity obrany a svou působností se zaměřuje především na rozvoj problematiky strategického vojenského zpravodajství. Charakter vysokoškolského ústavu v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) umožňuje soustředění sil a prostředků na řešení vědecko-výzkumných úkolů ve prospěch zpravodajských kapacit rezortu obrany ČR. ÚZS zároveň zabezpečuje výuku zpravodajských předmětů ve zpravodajské a průzkumné odbornosti v rámci akreditované vysokoškolské výuky. Současně v rámci vzdělávací činnosti realizuje pedagogickou činnost v kariérových a odborných kurzech ve prospěch Vojenského zpravodajství a zpravodajských součástí Armády České republiky.

 

Další činností ÚZS je:

 • vědecká výchova studentů doktorského studijního programu zaměřených na disertační výzkum zpravodajské problematiky
 • organizace konferencí, seminářů, workshopů a diskuzních panelů na národní a mezinárodní úrovni se zpravodajskou problematikou a tématy, která se vztahují k hodnocení bezpečnostního prostředí v oblastech strategického zpravodajského zájmu
 • podíl na normotvorné a expertní činnosti ve prospěch rezortů obrany, zahraničních věcí a vnitra ČR
 • koordinační role jako jediného vysokoškolského pracoviště v ČR komplexně se zabývajícího tzv. Intelligence Studies
 • vědecko-výzkumná a expertní spolupráce se zahraničními akademickými a výzkumnými institucemi činnými v problematice zpravodajských studií 

 

Struktura ÚZS 

Ústav tvoří dvě oddělení: 

 • Oddělení zpravodajských oborů a analýzy
 • Oddělení hrozeb a regionů
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme