Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení

O pracovišti

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení (ÚOPZHN) je součástí Univerzity obrany s působností především v oblasti aplikovaného výzkumu, vědecké a pedagogické činnosti. Pedagogická působnost ÚOPZHN je prioritně zaměřena na pokrytí personálních potřeb chemického vojska AČR, v širším kontextu potom na potřeby státní správy v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení.  

 
 
Posláním ÚOPZHN je zejména:
 
  • aplikovaný výzkum v oblasti ochrany proti soudobým a perspektivním zbraním hromadného ničení, dalším vojensky významným toxickým sloučeninám a průmyslovým nebezpečným látkám
  • tvorba vědeckých poznatků analytického a prognostického charakteru potřebných pro rozhodování při řízení ochrany AČR proti jaderným a chemickým zbraním, dlouhodobá i operativní analytická činnost v této oblasti
  • rozvoj národních specifických schopností v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení (OPZHN) a odpovídajících vědních oborů, koordinace výzkumných aktivit na národní i mezinárodní úrovni
  • vzdělávání personálu pro chemické vojsko a specialistů státní správy, zejména Hasičského záchranného sboru ČR, v problematice OPZHN, v uceleném systému akreditovaného vysokoškolského studia a neakreditovaná odborná příprava domácích i zahraničních specialistů na problematiku OPZHN
  • normotvorná, konzultační, poradenská a expertizní činnost

 

Struktura Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení  

 

Ústav tvoří dvě oddělení:

Za obsah stránky odpovídá Daniel Sas

 


 


 


 
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme