Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Univerzita obrany

Oddělení chemického vojska

DOCENDO DISCIMUS

 

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení

Oddělení chemického vojska

 

Komplexně zajišťuje výuku a výcvik předmětů profilujících velitele jednotek chemického vojska, zejména v oblastech bojového a operačního použití jednotek a útvarů chemického vojska a svazku chemického vojska a speciální techniky a materiálu chemického vojska. 

Řeší úkoly základního a aplikovaného výzkumu v oblasti rozvoje opatření chemického zabezpečení a OPZHN, včetně způsobů jejich realizace, v oblasti prostředků individuální a kolektivní ochrany a oblasti dekontaminace.

 

 voj.jpg

 

 
Komplexně sleduje a vyhodnocuje trendy rozvoje v oblasti OPZHN v moderních armádách. Vytváří koncepci modernizace prostředků chemického vojska. 

 

Zabezpečuje expertní a posuzovatelskou činnost v problematice OPZHN a chemického zabezpečení, ochrany osob a dekontaminace, včetně technických prostředků pro jejich realizaci. 

Zabezpečuje přípravu podkladů k realizaci investičních akcí a do akvizičního plánu centrálních dodávek. 

Koordinuje technickou, ekonomickou a majetkovou správu ÚOPZHN. 

Řídí skladové hospodářství ÚOPZHN.​

Odpovídá zejména za:

 • logistickou podporu ÚOPZHN
 • rozpočtování a výkaznictví ÚOPZHN
 • součinnost se součástmi poskytující správu infrastruktury
 • vyžadování nákupů majetku, oprav a revizí
 • přípravu obchodně-závazkových vztahů a implementaci resortní úpravy pro nákup majetku, prací a služeb v souladu s vnitřními předpisy UO.

Nad rámec odborné působnosti:

 • metodicky usměrňuje oblast OUI u ÚOPZHN
 • zabezpečuje administraci Vědecké rady ÚOPZHN 
Za obsah stránky odpovídá Daniel Sas
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme