Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Univerzita obrany

Konference 2014

DOCENDO DISCIMUS

 

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení

Konference 2014

 
 
Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Univerzity obrany Brno
 
ve spolupráci
s VLRZ, Vojenským klubem Vyškov
 
  
pořádají mezinárodní vědeckou konferenci
 
 
Aktuální problémy ochrany  
vojsk a obyvatelstva
před účinky ZHN a průmyslových nebezpečných látek - 2014
 
 
 
5. – 6. listopadu 2014
 
 
Vyškov
 
 
Vážené dámy a pánové,
 
dovoluji si Vás pozvat na konferenci „Aktuální problémy ochrany vojsk a obyvatelstva před účinky ZHN a průmyslových nebezpečných látek - 2014“, která volně navazuje na konference chemického vojska z předcházejících let.
 
Cílem konference je výměna zkušeností z oblasti detekce, identifikace a analýzy toxických a radioaktivních látek, dekontaminace, individuální a kolektivní ochrany, speciální techniky a materiálu určených k odstraňování následků použití ZHN nebo po úniku toxických látek a z oblasti organizačních opatření ochrany proti ZHN a zájmovým toxickým látkám napříč celým spektrem odborné veřejnosti.
 
Konference je zaměřena na následující okruhy:
 
I.              Obecné problémy ochrany proti ZHN a průmyslovým nebezpečným látkám.
II.             Detekce, identifikace a analýza zájmových škodlivin.
III.           Individuální a kolektivní ochrana, dekontaminace, speciální technika a výzbroj.
IV.           Organizační opatření ochrany proti ZHN a průmyslovým nebezpečným látkám.
 
 
Konference se bude konat pod záštitou:
brig gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D.
rektora-velitele Univerzity obrany v Brně
        
Odbornými garanty konference jsou:
plk. doc. Ing. Zdeněk SKALIČAN, CSc.    
ředitel Ústavu OPZHN Univerzity obrany v Brně
 
plk. Ing. Karel HULEJA
Náčelník chemického vojska AČR
 
 
 
Přihlášku příspěvku na konferenci (ke stažení zde a zde) zašlete,
prosím, nejpozději do 31. července 2014 na adresu konferenceuopzhn@unob.cz
 
 
Závaznou přihlášku k účasti na konferenci (ke stažení zde a zde) zašlete, prosím, nejpozději do 30. září 2014 na adresu konferenceuopzhn@unob.cz
 
 
Finální podobu příspěvku zpracujte podle šablony příspěvků do sborníku
(ke stažení zde) a zašlete nejpozději do 17. října 2014 na výše uvedenou e-mailovou adresu. Příspěvky, které nebudou splňovat formální úpravu, budou vráceny k dopracování.
 
          
Organizační výbor konference:
 
pplk. doc. Ing. Stanislav FLORUS, CSc.      tel.: 973 452 332
 
pplk. Ing. Pavel OTŘÍSAL, Ph.D., MBA      tel.: 973 452 335                    
 
Ing. Petr ŽUJA, Ph.D.                               tel.: 973 452 333
 
                    
        
Účastnický poplatek činí 400,- Kč a je splatný v hotovosti při prezentaci. Poplatek zahrnuje náklady pořadatele s pořádáním konference, sborník (v elektronické podobě) a stravování:
 
-         oběd dne 5. listopadu 2014
-         společenské setkání účastníků konference dne 5. listopadu 2014
-         občerstvení (během přestávek dle programu).
 
Ostatní stravování bude pro zájemce zabezpečeno ve stravovacích zařízeních kasáren proti hotovému zaplacení.
 
Ubytování pro účastníky konference bude zajištěno do rozsahu volné kapacity na internátech v areálu kasáren Dědice. Pro účastníky z resortu ministerstva obrany jako při služební (pracovní) cestě. Pro účastníky mimo resort ministerstva obrany bude ubytování poskytnuto za úhradu (od 210,- do 420,- Kč/osoba /noc v závislosti na typu pokoje).
 
Organizátor konference nezabezpečuje parkování vozidel v objektu kasáren Dědice.
 
Informace o dopravě na místo konání konference najdete zde.
 
Program konference a případné další organizační pokyny Vám budou zaslány do 24. října 2014.
 
 
                                                      Ředitel ústavu
plukovník doc. Ing. Zdeněk SKALIČAN, CSc.
 
​​​​​​​​​​​​​
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme