Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Univerzita obrany

Historie

DOCENDO DISCIMUS

 

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení

Historie

Historie vysokoškolského vzdělávání příslušníků chemického vojska se odvíjí od jeho vzniku jako samostatného druhu vojska v roce 1950.  Jednotlivé chemické katedry vysokých vojenských škol byly pevně spjaty s činností chemického vojska armády a vždy tvořily jeho pevnou základnu v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a vývoje. Na této činnosti se v současné době výraznou měrou podílí Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany se sídlem ve Vyškově. 

 

Historie v datech 

 

1951  – vznik Chemické fakulty na Vojenské technické akademii v Brně. Fakulta byla složena z 5 kateder zabývajících se výlučně chemickými disciplínami. Od roku 1972 se příprava inženýrů chemického vojska postupně přesunula do Vyškova a na Vojenské akademii působila do roku 2004 jedna chemická katedra. 

 

1972 – na Vojenské akademii v Brně byl zahájen poslední ročník pětiletého studia oboru vojensko - inženýrského, vojenská chemie, který vyřazením absolventů v roce 1977 ukončil etapu přípravy specialistů chemického vojska pro základní velitelské a štábní funkce na této vzdělávací instituci. Na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově vznikla Katedra obecné chemie a chemického inženýrství, která navázala na přípravu vysokoškolských specialistů chemického vojska. 

 

1973   – zahájena příprava absolventů chemické specializace ve čtyřletém inženýrském systému studia s nástupní funkcí velitel čety na Katedře obecné chemie a chemického inženýrství Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově. 

 

1983  – sloučením Katedry obecné chemie a chemického inženýrství se Skupinou taktiky a bojového použití vznikla Katedra chemického vojska a speciální chemie jako součást Fakulty druhů vojsk za současného vytvoření celoškolské Katedry ochrany proti zbraním hromadného ničení. Rozvíjející se vědecko-výzkumná činnost na nově vytvořené Katedře chemického vojska a speciální chemie vyústila v udělení statutu školícího pracoviště pro výchovu nových vědeckých pracovníků pro obor „Zbraně a ochrana proti nim“, vědní úsek „Zbraně hromadného ničení a ochrana proti nim“. Později i vědního oboru „Vojenská technika“, vědní úsek „Chemická technika a materiál“, včetně práva udělovat vědeckou hodnost „kandidát technických věd“. Za období tzv. „vědecké výchovy“ katedra připravila několik desítek vědeckých pracovníků a to nejen pro resort ministerstva obrany, ale i pro tehdejší Civilní obranu a jiné resorty. 

 

1993   Katedra ochrany proti zbraním hromadného ničení byla začleněna do struktur katedry chemického vojska a speciální chemie. 

 

1995  – dosažená kvalifikace vědecko-pedagogického sboru katedry, výsledky přípravy doktorandů i vědecko-výzkumné práce přispěly k akreditaci celoškolského doktorského studijního programu „Ochrana vojsk“ s účastí katedry na garantování oboru „Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim“. 

 

1999   – udělena akreditace pro obor habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem „Ochrana vojsk a obyvatelstva“.

 

2003  – na základě připravované transformace vysokých vojenských škol byla Katedra chemického vojska a speciální chemie Vysoké vojenské školy pozemního vojska transformována do Organizačního jádra Ústavu NBC. 

 

2004   – zrušení vysokých vojenských škol a jejich transformace do Univerzity obrany se sídlem v Brně. Zřízení Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení se sídlem ve Vyškově jako součásti nově vzniklé Univerzity obrany. 

 

2006  – zahájena příprava studentů oboru Vojenská chemie ve studijním programu Vojenské technologie na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany.

 

2014  – zahájena příprava studentů v modulu Velitel chemických jednotek studijního programu Řízení a použití ozbrojených sil u Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany.

Za obsah stránky odpovídá Daniel Sas
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme