Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Univerzita obrany v Brně

CBRN PROTECT 2019

DOCENDO DISCIMUS

 
 
Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Univerzity obrany Brno
 
ve spolupráci
s VLRZ, Vojenským klubem Vyškov
 
 
 
 
pořádají mezinárodní vědeckou konferenci
 
 
CBRN PROTECT 2019
 
 
 
 
16. – 17. října 2019
 
 
 Společenský sál - kasárna Dědice Vyškov
 
 
 
Vážené dámy a pánové,
 
dovolujeme si Vás pozvat na konferenci "CBRN PROTECT 2019", která volně navazuje na konference pořádané v předcházejících letech.
 
Cílem konference je výměna zkušeností z oblasti detekce, identifikace a analýzy toxických a radioaktivních látek, dekontaminace, individuální a kolektivní ochrany, speciální techniky a materiálu určených k odstraňování následků použití ZHN nebo po úniku toxických látek a z oblasti organizačních opatření ochrany proti ZHN a zájmovým toxickým látkám napříč celým spektrem odborné veřejnosti.
 
Konference je zaměřena na následující okruhy:
 
 • Obecné problémy ochrany proti ZHN a průmyslovým nebezpečným látkám.
 • Detekce, identifikace a analýza toxických látek.
 • Detekce, identifikace a analýza radioaktivních látek.
 • Individuální a kolektivní ochrana a dekontaminace.
 • Organizační opatření ochrany proti ZHN a chemického zabezpečení vojsk
 • Přístrojové vybavení a ostatní materiál pro ochranu proti ZHN a chemické zabezpečení vojsk.
 
I. cirkulář konference naleznete zde.
 
Název a abstrakt příspěvku zašlete nejpozději do 30. srpna 2019 elektronickou poštou na adresu organizačního výboru konferenceuopzhn@unob.cz.
 
Vědecký výbor rozhodne o zařazení příspěvku do programu jednání konference, případně do sborníku konference. Autoři obdrží vyrozumění o přijetí příspěvku do 6. září 2019.
 
Příspěvek vypracovaný dle šablony a postery v elektronické podobě zašlete na adresu organizačního výboru do 30. září 2019 Příspěvek, který nebude splňovat formální úpravu, bude vrácen k dopracování. Příspěvky zaslané po termínu nebudou zařazeny do sborníku konference.
 
Závaznou přihlášku k účasti na konferenci zašlete v elektronické podobě na adresu konferenceuopzhn@unob.cz do 13. září 2019.
 
 
Odborný garant konference:
 
plk. gšt. prof. Ing. Stanislav FLORUS, CSc.- ředitel ÚOPZHN UO
 
 
Mezinárodní vědecký výbor konference:
 
prof. Ing. Zbyněk KOBLIHA, CSc. - UO Brno
mjr. doc. Ing. Jiří JANDA, Ph.D. - UO Brno
pplk. doc. Ing. Pavel OTŘÍSAL, Ph.D., MBA - UO Brno
Ing. Pavel ČUDA, Ph.D. - VVÚ, s.p. Brno
plk. gšt. Ing. Vratislav OSVALD, JCRN Defence COE Vyškov
doc. Ing. Vladimír PITSCHMANN, CSc. - ČVUT v Praze
doc. Ing. Ĺubomír ŠVORC, Ph.D. - STU v Bratislavě
pplk. doc. Ing. Radovan KARKALIĆ, Ph.D. - Srbsko
prof. habil. Simona BUNGAU,  Ph.D. - Rumunsko
 
 
Organizační výbor konference:
 
předseda: 
pplk. doc. Ing. Pavel OTŘÍSAL, Ph.D., MBA        973 452 335
 
Ing. Petr ŽUJA, Ph.D.                                       973 452 333 
Ing. Jozef ŠELESTÁK                                       973 452 303
 
 
Účastnický poplatek činí 800,- Kč a bude hrazen bezhotovostním převodem na účet konference. Detailní informace o platbě budou sděleny po zaslání závazné přihlášky. Poplatek zahrnuje náklady pořadatele s pořádáním konference, sborník (v elektronické podobě) a náklady na:
-         oběd dne 16. října 2019;
-         společenské setkání účastníků konference dne 16. října 2019;
-         občerstvení v průběhu konference
 
Ubytování si účastníci konference z resortu ministerstva obrany řeší samostatně jako při služební (pracovní) cestě. Pro účastníky mimo resort ministerstva obrany nelze ubytování v areálu kasáren z kapacitních důvodů zabezpečit. Seznam ubytovacích zařízení ve Vyškově a blízkém okolí najdete zde. Informace o možnostech dopravy na místo jednání naleznete zde.
 
Program konference  bude zaslán nejpozději do 11. října 2019 a případné další organizační pokyny průběžně elektronickou poštou, respektive bude zveřejněn na webovské stránce konference.
 
Jednací jazyky:  český, slovenský a anglický
 
Prezentace:  délka vystoupení maximálně 15 minut + 5 minut diskuse 
 
Místo jednání:   Společenský sál Vojenského klubu
                          Sídliště Víta Nejedlého
                          682 01 Vyškov - Dědice
                          GPS: 49.3009483N, 16.9797967E
 
​​​​
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme