Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Symboly

DOCENDO DISCIMUS

 

Znak Univerzity obrany 

 

 

 

Na zlatém trojúhelníkovém štítě s kónicky vypuklými stranami, orientovaném cípem dolů a lemovaném českou trikolórou, je položena bílá otevřená kniha s černými deskami, pod jejíž listy vrůstají dvě, stonky u paty štítu zkřížené lipové ratolesti, každá o třech zelených listech. S lipovými ratolestmi je jílcem zkřížen stříbřitý meč, čepelí položený přes otevřenou knihu a špičkou čepele nahoře přesahující lem štítu. 

Štít zlatou barvou odkazuje na vzdělání jako nejcennější statek člověka, otevřená kniha a meč symbolizují vzdělání s vojensky zaměřeným obsahem. Lem štítu a lipové ratolesti symbolizují českou státnost, lipové ratolesti spolu s mečem pak také odkazují na velitelské funkce, ke kterým absolventi školy směřují.  

 

 

Heslo Univerzity obrany

Heslo Univerzity obrany vyjadřuje myšlenku, kterou se řídí příslušníci akademické obce univerzity. Heslo je v jazyce latinském a zní: DOCENDO DISCIMUS. V českém překladu: UČÍCE JINÉ UČÍME SEBE. Používá se při slavnostních příležitostech a je včleněno do řetězu rektora.

 

 

Řetěz rektora Univerzity obrany  

 

 

 

 Řetěz rektora je tvořen vlastním řetězem, skládajícím se z čtvercových článků, které jsou navzájem spojeny spojovacími články. Vlastní řetěz se sbíhá do odznaku absolventa Univerzity obrany a na tomto odznaku je zavěšena medaile se znakem Univerzity obrany. Znak je na kruhové podložce, na které je shora opis – heslo univerzity: DOCENDO DISCIMUS. Celá medaile je ze spodní části po obvodu lemována lipovými ratolestmi. Řetěz rektora je zhotoven z kovu zlaté barvy.

  

Meč Univerzity obrany 

Jedná se o kopii staročeského meče z období gotiky v provedení ze stříbřité uhlíkové ocele se zlatým zdobením. Součástí je pochva s kováním. Hlavice meče je kulatá, jílec (rukojeť) o délce 200 mm (i s hlavicí) je vypouklý z mořeného ořechového dřeva s objímkami a čepel o délce 850 mm je šestihranná.  

 

 


Na líci meče je na kulaté hlavici český lev rytý do mosazi (lev zlacený a mírně patinovaný), na čepeli je v kartuši nápis s názvem školy UNIVERZITA OBRANY. Na rubu meče je na kulaté hlavici znak univerzity rytý do mosazi, na čepeli je v kartuši nápis hesla Univerzity obrany - DOCENDO DISCIMUS. 

 

 

 

Pochva z mořené usně má patinované kování z ocelového plechu. Na vrchním kování (na líci) je znak školy a lipové ratolesti. Na spodním kování jsou lipové ratolesti.

 

  

Bojový prapor Univerzity obrany  

 

 

  

Bojový prapor je nejvyšším vojenským symbolem Univerzity obrany. Uprostřed rubové strany praporu se na žlutém podkladě nachází znak Univerzity obrany a název školy. Z levé i pravé strany znaku jsou na praporu umístěny zelené lipové lístky. Na lícové straně praporu je velký státní znak. Kolem praporu je na obou stranách plamínkový trikolórový lem jako na standartě prezidenta republiky. Grafickou podobu bojového praporu Univerzity obrany, který je čtvercového tvaru a plně vyšitý, zpracovala komise vojenské symboliky a tradic Vojenského historického ústavu Praha.Stuhy k bojovému praporu Univerzity obrany 

Stuha Československé obce legionářské

udělena 28. 7. 2006

 

Stuha Vojenské sekce Konfederace politických vězňů 

udělena 27. 7. 2007
Stuha Vojenského sdružení rehabilitovaných

udělena 27. 7. 2007

 
Stuha Svazu VNTP-PTP ČR

udělena 25. 7. 2008

 

 

 
Stuha Svazu vojáků z povolání AČR

udělena 25. 7. 2008​
Stuha Svazu letců ČR

udělena 31. 7. 2009

 
Stuha hejtmana Jihomoravského kraje

udělena 6. 5. 2010

 Stuha Společnosti Ludvíka Svobody

udělena 27. 7. 2012
​​

Za obsah stránky odpovídá Vladimír Šidla
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme