Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Etický kodex Univerzity obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Etický kodex Univerzity obrany

„Etické desatero“ příslušníka UO:

 1. Dodržuj zásady občanské a profesní etiky, buď příkladem pro své okolí
 2. Cti vojenské a akademické hodnoty
 3. Obhajuj svobodu poznávání, vyjadřování a myšlení
 4. Poskytuj pravdivé a úplné informace
 5. Přistupuj kriticky k výsledkům své práce i práce druhých
 6. Trvale rozvíjej svou osobnost i své profesní kompetence
 7. Nezneužívej své postavení
 8. Respektuj osobnostní práva druhých
 9. Podporuj týmovou práci a dodržuj její zásady
 10. Buď loajální a dbej na dobré jméno UO.


Etický kodex UO se vztahuje na všechny příslušníky UO, tedy členy akademické obce (akademické pracovníky - vojáky i občanské zaměstnance, studenty vojenského i civilního studia), neakademické pracovníky (vojáky i občanské zaměstnance velitelských a servisních složek školy). Za klíčové rovněž považuji, aby ustanovení Etického kodexu UO ctili ve svém jednání a chování i absolventi univerzity po svém zařazení k praktickému výkonu funkcí primárně v rezortu MO a Armádě ČR, ale i ve sféře bezpečnosti a obrany státu a ve veřejné správě.


Ke stažení: Etický kodex Univerzity obrany 

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme