Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Aktuální info pro uchazeče o studium

DOCENDO DISCIMUS

 

Aktuální info pro uchazeče o studium

Milé uchazečky a uchazeči o studium, 

zde Vám budeme vkládat nečerstvější informace tykající se aktuálního přijímacího řízení. V textu se budou objevovat zkratky názvů fakult: Fakulta vojenského leadershipu (dále jen „FVL"), Fakulta vojenských technologií (dále jen „FVT"), Fakulta vojenského zdravotnictví (dále jen „FVZ").

Nezapomínejte sledovat „Informace pro uchazeče" u jednotlivých fakult, kde naleznete veškeré informace o studijních programech, podmínkách přijetí, důležitých termínech a další info v přehledných dlaždicích.

 

Mohu studovat vojenské studium na Univerzitě obrany, když mám zdravotní způsobilost klasifikovanou „C"?

Ano můžete, ale pouze tyto specializace nebo studijní programy:

  • FVL: Řízení lidských zdrojů, Řízení finančních zdrojů, Management informačních zdrojů
  • FVT: Informační technologie, Komunikační technologie, Kybernetická bezpečnost
  • FVZ: Všechny studijní programy kromě Zdravotnického záchranářství


Kdy a kde se dovím rozhodnutí o přijetí na FVL a FVT?

Definitivní rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Vám přijde dopisem poštou během měsíce června.

 

Budou mě kontaktovat z rekrutačního pracoviště nebo jim mám volat já?

Vyčkejte, až Vám z rekrutačního pracoviště zavolají.


Jak se na KZP připravit fyzicky?

Důležitý je vytrvalostní i silový trénink. Připravili jsme pro Vás tréninkové plány a videa ke KZP a také si zacvič s Univerzitou obrany.

 

Jak to bude letos s Kurzem základní přípravy a kde najdu informace?

Kurz bude v roce 2021 realizován v režimu nepřetržitého vojenského výcviku v termínu 2. 8. – 2. 9. 2021. Po skončení výcviku budete mít zasloužené volno za nepřetržitý vojenský výcvik (3. 9. – 24. 9. 2021). Všechny podrobnosti naleznete zde (vpravo na této stránce nepřehlédněte další podstránky s informacemi). Přidejte se také do skupiny na FB.

 

Jak jsou na tom akreditace připravovaných civilních bakalářských studijních programů na FVT?

Zatím akreditace těchto studijních programů neproběhla, proto se z časových důvodů vedení fakulty rozhodlo, že pro akademický rok 2021/2022 tyto studijní programy zatím neotevře.

 

Kdy bude otevřena přihláška do navazujícího magisterského studia Bezpečnost a obrana?

Od 1. 6. 2021 je již otevřena. Podrobnosti naleznete zde.

 

Jak budou letos probíhat přijímačky na FVZ?

Přijímací zkoušky na hradeckou fakultu UO proběhnou fyzicky. Uchazeč obdrží pozvánku s podrobnými informacemi, časy, ...

8. 6. 2021 – přijímačky na Zdravotnické záchranářství

12. 6. 2021 – přijímačky na Vojenskou farmacii

15. 6. 2021 – přijímačky na Vojenského lékaře a Vojenského zubaře

 

Kde najdu pořadí uchazečů v přijímacím řízení na FVL a FVT podle registračních čísel, které by mělo být zveřejněno do 10 dnů od konání přijímací zkoušky?

Pořadí bude zveřejněno podle studijních programů zde:

 

Do kdy musím doložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení, když se hlásím do vojenské formy studia?

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (nebo alespoň potvrzení ze střední školy, ve kterém bude uvedeno, že úspěšně vykonal maturitní zkoušku) musí uchazeč o vojenskou formu studia doložit dvakrát. Jednou na rekrutační pracoviště (pro splnění podmínky povolání do služebního poměru vojáka z povolání) a to nejpozději do nástupu na Kurz základní přípravy – tedy do 2. 8. 2021. Pokud jeden z těchto dokladů uchazeč předloží, bude mu doručeno (předáno) rozhodnutí o povolání do služebního poměru a bude zařazen k vykonání Kurzu základní přípravy. Pokud uvedené doklady nepředloží, nebude povolán do služebního poměru, neabsolvuje Kurz základní přípravy a nesplní tak podmínku pro zápis ke studiu. Také je třeba doložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení pro splnění podmínky pro přijetí ke studiu – nejpozději do dne zápisu do studia.

 

Jak to bude letos s přijímacími zkouškami na FVL a FVT?

Bohužel vzhledem k nelepšící se epidemiologické situaci nebude možné konat prezenční přijímací zkoušky – proběhnout tedy online. Pro uchazeče o vojenskou formu studia letos nebude součástí přijímacích zkoušek Test fyzické zdatnosti, ale pouze online TSP a online test z AJ.

Podívejte se, jak přijímací zkoušky budou vypadat podle studijních programů na FVL a FVT.

 

Jak to bude s akceptováním různých forem maturity? A bude se k ní nějak přihlížet?

Všechny fakulty Univerzity obrany budou akceptovat středoškolské vzdělání na základě maturitních vysvědčení bez ohledu na zvolené maturitní předměty, typ střední školy a stupeň obtížnosti (tedy všechny zákonné formy maturitní zkoušky). K výsledkům maturity se v souvislosti s přijímací zkouškou nebude přihlížet (např. uznání maturity místo některé části přijímací zkoušky).

 

Chci požádat o prominutí vykonání části přijímací zkoušky TSP/AJ. Jaký je postup a do kdy mohu žádost poslat?

Postup vždy najdete na: www.unob.cz -> informace pro uchazeče o studium -> fakulta -> studijní program -> dlaždice s názvem: Podmínky přijímacího řízení – zde najdete formulář: Žádost o prominutí části přijímací zkoušky, který musíte vyplnit, podepsat, přiložit potřebné dokumenty (TSP – ověřené kopie požadovaných vysvědčení; AJ – ověřenou kopii uznatelného certifikátu) a odeslat je na adresu zmíněnou rovněž na stránce Podmínky přijímacího řízení.

Dokumenty k nám musí být doručeny nejpozději do 31. 3. 2021.

 

Je třeba mít hotovou prohlídku ve vojenské nemocnici před přijímačkami?

Není. Běžně někteří uchazeči o studium absolvují prohlídku ve Vojenské nemocnici až po přijímacích zkouškách – závisí na aktuálních kapacitách termínu ve zdravotnických zařízeních. Lékařské vysvědčení z vojenské nemocnice je třeba mít vyhotovené do nástupu na Kurz základní přípravy.

 

Najdu někde cvičné testy k přijímacím zkouškám? 

Vyzkoušejte si Test studijních předpokladů na FVT a Test studijních předpokladů na FVL. Dále se můžete podívat na testy z minulých let jak u FVT i u FVL.

Všem uchazečům, kteří si již podali přihlášku ke studiu zasíláme přihlašovací údaje do Kurzu angličtiny a také Tréninkový plán pro zvládnutí Testu fyzické zdatnosti. Pokud jste si již přihlášku podali a materiály Vám nepřišly, kontaktujte nás prostřednictvím jdunaunob@unob.cz.

 

Jaké jsou nyní otevřeny civilní studijní programy a co plánujete otevřít? 

V současné době je možné podat si elektronickou přihlášku do těchto civilních studijních programů:

Připravujeme další studijní programy, které jsou nyní posuzovány akreditační komisí. O otevření e-přihlášky Vás budeme informovat.

Zájemci o připravované studijní programy se mohou registrovat zde a po získání akreditace budou informováni o otevření e-přihlášky a podmínkách přijímacího řízení.

 

Nabízíte i kombinované studium? Pokud ano, jak je koncipováno a jaké jsou poplatky za studium?

Ano nabízíme, ale pouze v bakalářském studijním programu Bezpečnost a obrana. Kombinované studium je nabízeno v civilní i vojenské formě. Výuka probíhá souběžně pro vojenské a civilní studenty. Novinkou v akademickém roce 2021/2022 je, že pro vojáky již nebude podmínkou, aby byli vysláni ke studiu. Harmonogram výuky bude pro příští akademický rok vypadat takto.

Žádné poplatky za studium se v civilní ani vojenské, prezenční ani v kombinované formě na Univerzitě nehradí (ani po dovršení věku 26 let ani v případě prodloužení studia). Dokonce uchazeči o kombinovanou formu neplatí ani poplatek za přihlášku.

 

Na koho se mohu obracet s dalšími dotazy? 

Pokud na této stránce ani na stránce FAQ nenaleznete odpovědi na své otázky nebo budete chtít cokoli upřesnit, neváhejte a kontaktujte nás. Vyberte si způsob, který Vám bude nejvíce vyhovovat:

a) Emailjdunaunob@unob.cz

b) IG: Direct message

c) FB: Direct message

d) Telefon: 720 077 248 nebo 602 695 153 (PO-ČT 7:00 – 16:00, PÁ 7:00 – 13:30)
Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme