Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Průvodce studenta prvního ročníku

DOCENDO DISCIMUS

 

Průvodce studenta prvního ročníku

III. Studium na Univerzitě obrany​​

10. Výuka cizích jazyků na UO 


Výuka cizích jazyků je zabezpečována Centrem jazykového vzdělávání.

Studenti studují v rámci povinné výuky dva cizí jazyky, a to Cizí jazyk I (angličtina) a Cizí jazyk II (němčina, francouzština nebo ruština). Výuka je zaměřena na rozvoj všech řečových dovedností v obecném a odborném/profesním jazyce.

Na obou fakultách je Cizí jazyk I (CJ I) angličtina a Cizí jazyk II (CJ II) francouzština, němčina a ruština (dle akreditovaných programů).

Výuka jazyků v magisterském studijním programu

Fakulta vojenského leadershipu (FVL)

CJ I se studuje od 1. do 10. semestru v celkovém rozsahu 424 hodin přímé výuky. Požadovaným výstupem je zvládnutí zkoušky podle NATO STANAG 6001 minimálně na úrovni SLP 2222, ideálně na úrovni SLP 3322. Studenti, kteří dosáhnout předepsané úrovně dříve než v posledním semestru studia, mohou využít nabídku CJV pro individuální studium angličtiny zaměřeném buď na vyšší úroveň dovedností, nebo odbornou vojenskou terminologii související se zaměřením studia ve studijním programu.

CJ II se studuje od 3. do 10. semestru v celkovém rozsahu 280 hodin přímé výuky. Požadovaným výstupem je zvládnutí zkoušky podle NATO STANAG 6001 minimálně na úrovni SLP 1111, ideálně na úrovni SLP 2211. Studenti, kteří dosáhnout předepsané úrovně dříve než v posledním semestru studia, mohou využít nabídku CJV pro individuální studium angličtiny zaměřeném na dosažení vyšší úrovně dovedností.

Fakulta vojenských technologií (FVT)

CJ I se studuje od 1. do 10. semestru v celkovém rozsahu 402 hodin přímé výuky. Požadovaným výstupem je zvládnutí zkoušky podle NATO STANAG 6001 minimálně na úrovni SLP 2222, ideálně na úrovni SLP 3322. Studenti, kteří dosáhnout předepsané úrovně dříve než v posledním semestru studia, mohou využít nabídku CJV pro individuální studium angličtiny zaměřeném buď na vyšší úroveň dovedností, nebo odbornou vojenskou terminologii související se zaměřením studia ve studijním programu.

CJ II se studuje od 3. do 10. semestru v celkovém rozsahu 240 hodin přímé výuky. Požadovaným výstupem je zvládnutí zkoušky podle NATO STANAG 6001 minimálně na úrovni SLP 1111, ideálně na úrovni SLP 2211. Studenti, kteří dosáhnout předepsané úrovně dříve než v posledním semestru studia, mohou využít nabídku CJV pro individuální studium angličtiny zaměřeném na dosažení vyšší úrovně dovedností.


Bližší informace ke studiu jazyků studenti získají na Centru jazykového vzdělávání:


Anglický jazyk – RNDr. Jana Beránková, vedoucí Skupiny anglického jazyka

jana.berankova@unob.cz, tel. 973 442 847

 

Francouzský jazyk - Mgr. Zbyněk Rektořík, Ph.D., vedoucí Skupiny francouzského jazyka

zbynek.rektorik@unob.cz; tel. 973 44 2870

 

Německý jazyk - Mgr. Iveta Macháčková, vedoucí Skupiny německého jazyka

iveta.machackova@unob.cz; tel.: 973 44 2148

 

Ruský jazyk Mgr. Ladislav Baumgartner, vedoucí Skupiny ruského jazyka

ladislav.baumgartner@unob.cz; tel. 973 44 3426   
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme